< Trở về giao diện Mobile

Phòng thi kết thúc học phần lần 1, kỳ 1 - K58TCMN - Hệ chính quy năm học 2018 -2019

TT Môn Thi Số TC/HT Ban đào tạo Hình thức thi Ngày thi SLSV PT/ Bàn Vị trí phòng thi
1 Pháp luật 2 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 3 04/12/2018 77 3 P1, P2(D312); P3(D313)
2 Tin học 3 K58A,B  MN TNTM 14h00 Thứ 6 07/12/2018 77 2 ca Phòng máy: B207, B208
3 Giáo dục học Mầm non 2 2 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 2 10/12/2018 77 3 P1, P2(D312); P3(D313)
4 Vệ sinh dinh dưỡng 3 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 4 12/12/2018 77 3 P1, P2(D312); P3(D313)
5 Thể dục và PPGD Thể chất cho trẻ MN 1 2 K58A,B,C MN TH 14h00 Thứ 6 14/12/2018 98 1B NHÀ THI ĐẤU
6 Giáo dục học Mầm non 2 2 K58C MN Viết 07h30 Thứ 7 15/12/2018 21 1 P1(A101)
7 Vệ sinh dinh dưỡng 3 K58C MN Viết 14h00 Thứ 7 15/12/2018 21 1 P1(A101)
8 Tin học 3 K58C MN TNTM 07h30 Chủ nhật 16/12/2018 21 1 ca Phòng máy: B207
9 Pháp luật 2 K58C MN Viết 14h00 Chủ nhật 16/12/2018 21 1 P1(A101)
10 PP khám phá KH về MTXQ 3 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 2 17/12/2018 77 3 P1, P2(D312); P3(D313)
11 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 K58A,B MN Viết 14h00 Thứ 4 19/12/2018 77 3 P1, P2(D312); P3(D313)
12 Tổ chức hoạt động Âm nhạc 2 K58A,B,C MN TH 14h00 Thứ 6 21/12/2018 98 1B NHÀ E
13 PP khám phá KH về MTXQ 3 K58C MN Viết 07h30 Thứ 7 22/12/2018 21 1 P1(A101)
14 Tổ chức hoạt động tạo hình 2 K58C MN Viết 14h00 Thứ 7 22/12/2018 21 1 P1(A101)
 
Xem tin theo ngày: