Trong thời gian chưa thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện hành...

Theo ông Lộc, đến thời điểm này, Hội đồng thẩm định Quốc gia đã thẩm định xong Khung chương trình giáo dục phổ thông mới và tháng 10/2018, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành Thông tư về chương trình giáo dục phổ thông mới, bao gồm chương trình tổng thể và chương trình các môn học.

Sau khi chương trình được ban hành, Bộ sẽ tổ chức tập trung biên soạn một bộ SGK trên tinh thần công khai, minh bạch; tổ chức thẩm định sách giáo khoa (bao gồm bộ sách do Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức biên soạn và các sách giáo khoa khác do tổ chức, cá nhân biên soạn) đồng thời hướng dẫn biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, phê duyệt và cho phép sử dụng sách giáo khoa dựa trên kết quả thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa để dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài ra, Bộ sẽ ban hành chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông thống nhất trong cả nước theo các chuẩn, tiêu chuẩn giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý. 

Cùng với việc xây dựng và triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng trên cả nước, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức bồi dưỡng giáo viên đảm bảo đồng bộ, đồng tốc với lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Ông Lộc cho hay khi có khung chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn các địa phương đảm bảo triển khai đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, đồng thời tổ chức rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, trường lớp phù hợp với chương trình mới; ban hành các mục thiết bị giáo dục tối thiểu theo chương trình mới; hướng dẫn các địa phương mua sắm bàn ghế phù hợp với lứa tuổi học sinh và chương trình, sách giáo khoa mới.

Chánh văn phòng Bộ GD&ĐT khẳng định, trong thời gian chưa thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, Bộ GD&ĐT sẽ hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, quản lý quá trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học, nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và giáo viên khi chuyển sang thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

Theo Lê Huyền (vietnamnet)