< Trở về giao diện Mobile

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG ĐỢT 2 VÀ HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 945/QĐ-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường cao đẳng; Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Lịch thi Tốt nghiệp Tiếng Việt cơ sở học viên Lào K14 (2016-2017)

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông báo lịch thi tốt nghiệp Tiếng Việt cơ sở cho học viên Lào K14 (2016-2017)

Trang

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển