< Trở về giao diện Mobile

Danh sách sinh viên K40, K41 được hưởng học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 (Theo Quyết định số 581/QĐ-CĐSPNA ngày 24/11/2020)

Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển