< Trở về giao diện Mobile

Tư vấn Kỹ năng sống cho sinh viên năm thứ 2 hệ cao đẳng

(24/04/2017 - 15:01)
Đối với sinh viên, trình độ kiến thức là điều kiện cần nhưng chưa phải là điều kiện đủ, ngoài kiến thức học tại trường, sinh viên cần phải rèn luyện, trau dồi, nâng cao kỹ năng sống của bản thân. Để trang bị những kỹ năng sống cần thiết cho sinh viên, ngày 23/4/2017 phòng Công tác học sinh -sinh viên phối hợp với Trung tâm Tâm Việt kỹ năng sống đã tổ chức buổi Tư vấn kỹ năng sống cho 872 sinh viên năm thứ 2 hệ Cao đẳng, tại Hội trường cơ sở 1 và cơ sở 2.

Trang