< Trở về giao diện Mobile

Lịch thi Tốt nghiệp Tiếng Việt cơ sở học viên Lào K14 (2016-2017)

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông báo lịch thi tốt nghiệp Tiếng Việt cơ sở cho học viên Lào K14 (2016-2017)

Hội thi " Học sinh sinh viên với an toan giao thông"

Hội thi là dịp tốt để học sinh sinh viên trao đổi kinh nghiệm tự nâng cao hiểu biết, chấp hành tốt luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông và ý thức chấp hành về trật tự hành lang an toàn giao thông. Cũng thông qua Hội thi nhà trường muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, trật tự hành lang giao thông trong mỗi học sinh sinh viên.

Câu lạc bộ Sinh viên với Công nghệ thông tin.

Để tạo ra sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao kỹ năng Tin học văn phòng, và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp cận các kỹ năng Tin học văn phòng theo chuẩn Quốc tế, ngày 27/4/2017, tại Hội trường Cở sở 1, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Khoa Công nghệ thông tin phối hợp với Hội sinh viên tổ chức Câu lạc bộ Sinh viên với Công nghệ thông tin.

Trang