< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc thu học phí Chứng chỉ GDQP, GDTC

(20/04/2016 - 17:00)
Thông báo thời gian qua HSSV trong trường có hỏi một số vấn đề xung quanh việc thu học phí...

Thông báo về việc khám sức khỏe đầu năm học 2015-2016 (Lần 2)

(23/03/2016 - 21:37)
Căn cứ Quyết định số 42/QĐ Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/8/2007 về việc ban hành...

Trang