< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc thu hồ sơ Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1, năm học 2019 - 2020

Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Quyết định về việc cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho HSSV K39, K40, K59 Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

Quyết định về việc cấp tiền học bổng khuyến khích học tập cho HSSV K39, K40, K59 Học kỳ 2, năm học 2018 - 2019

Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 2 năm học 2018 -2019 K39 CĐ, K40CĐ & K59TC hệ chính quy

Lịch thi kết thúc học phần lần 2, kỳ 2 năm học 2018 -2019 K39 CĐ, K40CĐ & K59TC hệ chính quy

Thông báo Kết quả xét học bổng KKHT cho HSSV cuối khóa Học kỳ 2, Năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ đối với HSSV đang học tại các trường ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy công lập của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH, các quyết định của UBND tỉnh Nghệ An và của trường CĐSP Nghệ An về chế độ học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV hệ công lập chính quy; Ngày 06/06/2019, Hội đồng học bổng nhà trường đã họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 cho học sinh sinh viên cuối khóa. Kết quả xét duyệt của hội đồng như sau:

Thông báo Kết quả xét rèn luyện cho sinh viên K38, hệ Cao đẳng học kỳ II, năm học 2018 - 2019

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, dưới sự chủ trì của P. Hiệu trưởng Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2018 - 2019 cho HSSV. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp:

Trang

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐSP Nghệ An