< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa - kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

(08/11/2017 - 13:59)
Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và chuẩn bị hành trang cho học sinh, sinh viên đi thực tập sư phạm, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phát động tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa.

Thông báo về việc học sinh, sinh viên nghỉ học nhân Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018

(04/10/2017 - 09:33)
Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CĐSP ngày 28/9/2017 về việc tổ chức lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 vào ngày 05/10/2017, Hiệu trưởng nhà trường thông báo và yêu cầu các tổ chức liên quan triển khai thực hiện: 1. Cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học buổi sáng ngày 05/10/2017 (thứ 5) nhân lễ Khai giảng năm học 2017 – 2018 (buổi chiều vẫn học tập bình thường theo kế hoạch). Số HSSV được cử tham dự lễ Khai giảng năm học 2017-2018 và số HSSV được nhận quà tài trợ nhân lễ khai giảng thực hiện theo thông báo số 215/TB-CĐSP ngày 29/9/2017. 2. Phòng CT HSSV phổ biến cho HSSV toàn trường biết thông qua buổi họp lớp trưởng, bí thư chi đoàn các lớp theo kế hoạch vào chiều thứ 3 (ngày 03/10/2017) để thực hiện. 3. Phòng ĐT-NCKH phối hợp với các khoa và các tổ chức liên quan bố trí học bù chương trình buổi sáng ngày 05/10/2017 của các lớp liên quan vào thời gian thích hợp sau đó. Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.

Thông báo về việc mua Bảo hiểm y tế bắt buộc

(22/09/2017 - 08:13)
Năm học 2016 - 2017 vẫn còn một số Học sinh, sinh viên chưa tham gia mua Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2017 theo quy định (có danh sách kèm theo tại file đính kèm). Thực hiện Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/9/2017 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 6531/UBND-VX ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Triển khai thực hiện đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo cho các tổ chức liên quan các nội dung sau

Trang