< Trở về giao diện Mobile

Tỏa sáng “Sao tháng Giêng"

(23/01/2018 - 20:53)
(Baonghean.vn) - Với điểm chung luôn nỗ lực, phấn đấu cả trong học tập, lẫn tích cực trong vai trò thủ lĩnh các phong trào Đoàn, Hội, những “Sao tháng Giêng” Nghệ An đang góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên tỉnh nhà năng động, tự tin, bản lĩnh.

Trang