< Trở về giao diện Mobile

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017

 
            Căn cứ vào văn bản số 2801/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 6 năm 2017 về việc Hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An điều chỉnh, bổ sung nội dung của Đề án tuyển sinh 2017 như sau
 
   I- Tại mục 2. Các thông tin của năm tuyển sinh 2017
        2.1. Đối tượng tuyển sinh:
            Đã công bố:
            - Hệ chính quy: Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên (tính đến thời điểm xét tuyển) có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển theo ngành (riêng ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất cần có thêm kết quả thi năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức).
            Nay điều chỉnh (đối với các đợt xét tuyển 2, 3):
            - Hệ chính quy: Đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên (tính đến thời điểm xét tuyển) có kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển theo ngành (riêng ngành Giáo dục Mầm non cần có thêm kết quả thi Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức hoặc kết quả thi Năng khiếu từ các trường đại học, cao đẳng khác).
       2.3. Phương thức tuyển sinh:
            Đã công bố:
            2.3.2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 kết hợp thi tuyển năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức đối với các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất.
            Nay điều chỉnh (đối với các đợt xét tuyển 2, 3):
            2.3.2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 kết hợp thi tuyển Năng khiếu do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức hoặc kết quả thi Năng khiếu từ các trường đại học, cao đẳng khác đối với ngành: Giáo dục Mầm non.
 
Xem tin theo ngày: