< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Vào lúc 09 giờ 00 ngày 05/02/2020, TS.Trần Anh Tư, Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra của Nhà trường đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây viết tắt là Dịch nCoV). Tham dự cuộc họp có các đồng chí là trưởng các đơn vị, đoàn thể là thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Sau khi nghe đơn vị chức năng báo cáo cụ thể tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch nCoV trong Nhà trường và ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí đồng chí Phó Hiệu trưởng - Trưởng Ban chỉ đạo kết luận như sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp như:  Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020, Công văn số 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 470/UBND-VX ngày 04/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Công văn số 2699-CV/Th.U ngày 03/02/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh.
2. Phải coi công tác phòng chống dịch bệnh nCoV là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Nhà trường, chống dịch như “chống giặc”; xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để thực hiện phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ.
3. Đảm bảo bổ sung đầy đủ các trang thiết bị, vật tư y tế như xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đồng thời tổ chức vệ sinh, khử khuẩn các phòng làm việc, phòng học, phòng sinh hoạt cộng đồng… đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện các biện pháp vệ sinh, phòng bệnh cá nhân như: Hạn chế hoặc không tập trung đông người, tránh bị nhiễm lạnh, sử dụng khẩu trang y tế và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm đúng cách.
4. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cụ thể, sâu rộng tới mọi cán bộ, giảng viên và HSSV; xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin về dịch bệnh không chính xác gây hoang mang trong Nhà trường và cộng đồng.
5. Xây dựng phương án tổ chức làm việc, học tập để đảm bảo chương trình, kế hoạch công tác, đào tạo khi xảy ra dịch bệnh. Không tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập trung đông người (trừ trường hợp thật sự cần thiết).
6. Giao các thành viên Ban Chỉ đạo:
- Lãnh đạo, chỉ đạo  công tác tuyên truyền, hướng dẫn để cán bộ, giảng viên, HSSV hiểu biết về dịch bệnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng lây nhiễm cho bản thân, Nhà trường và gia đình, cộng đồng nơi cư trú.
- Thông tin diễn biến , tình hình về dịch bệnh kịp thời, chính xác, bình tĩnh xử lý tốt các vấn đề liên quan đến dịch bệnh.
- Phối hợp phòng chức năng tiến hành vệ sinh, khử khuẩn các phòng làm việc, phòng họp, phòng học, phòng sinh hoạt cộng đồng; sẵn sàng phối hợp phòng, chống dịch bệnh.
7. Giao đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Quản trị và Công tác HSSV - Phó trưởng Ban Chỉ đạo:
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện phòng, chống dịch nCoV.
- Chỉ đạo chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Chủ trì kết nối với các bộ phận, đơn vị, Ban, Ngành trong và ngoài Trường làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Rà soát, đảm bảo 100% HSSV thực hiện mua Bảo hiểm Y tế.
8. Giao Bộ phận Y tế - Phòng Quản trị và Công tác HSSV:
- Triển khai các giải pháp y tế đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
- Kiểm tra thường xuyên các vị trí trong Nhà trường có nguy cơ xảy ra dịch bệnh.
9. Giao đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Thành viên Ban Chỉ đạo: Xây dựng các phương án lao động đảm bảo kế hoạch công tác của Nhà trường nếu xảy ra trường hợp có dịch.
10. Giao đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà, Trưởng phòng Đào tạo - NCKH - Thành viên Ban Chỉ đạo: Xây dựng các phương án triển khai dạy, học, thực hành, thực tập… đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường nếu xảy ra trường hợp có dịch.
11. Giao phòng Thanh tra - ĐBCLGD: Thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp tại các đơn vị thuộc Trường.
12. Giao đồng chí Nguyễn Lâm Huy, Giám đốc trung tâm Đào tạo - BDNV&KNM - Thành viên Ban Chỉ đạo: Chỉ đạo triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh nCoV tại cơ sở 2 đúng quy trình, quy định.
13. Giao đồng chí Chu Tuấn Anh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Thành viên Ban Chỉ đạo: Tham mưu chuẩn bị kinh phí mua trang thiết bị, vật tư y tế đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.
14. Các hoạt động chỉ đạo, triển khai phòng, chống dịch bệnh nCoV do bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo hội ý, thông tin khi cần thiết.
Trên đây là kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Nhà trường thông báo cho các đơn vị được biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển