< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban tháng 05/2020

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ tháng 05/2020, phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp kết quả thực hiện như sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2020
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp trên;
- Các chi bộ, đơn vị tiếp tục thực hiện góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025;
- Triển khai cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng";
- Triển khai hoạt động tuyên truyền các ngày lễ: Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (ÂL), kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5;
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19, nghiêm túc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Công tác chuyên môn
- Điều chỉnh kế hoạch dạy học đối với các hệ, ngành chính quy; theo dõi lịch dạy học trực tuyến của các khoa; xây dựng kế hoạch ôn tập, hệ thống kiến thức cho sinh viên K39, 40; Duy trì kế hoạch giảng dạy, bồi dưỡng các lớp đã khai giảng phù hợp với tình hình dịch Covid-19;
- Điều chỉnh kế hoạch, hồ sơ TTSP cho các hệ gắn với thực tế ở các trường phổ thông, mầm non;
- Tiếp tục xây dựng Đề án bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài;
- Phản biện và biên tập các bài viết cho thông báo khoa học số 23;
- Tổ chức thi, chấm thi và công bố kết quả Bậc 1 chương trình tiếng Việt cho lưu học sinh Lào;
- Tổ chức thi, chấm thi, vào điểm lần 2 học kì 1 của K41 hệ Cao đẳng; thi tuyển sinh Cao đẳng liên thông Mầm non VLVH  tại thành phố Vinh;
- Hoàn thành báo cáo xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh theo Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT;
- Tiếp tục triển khai quy trình nghiệm thu Chương trình Giáo dục tăng cường cho Trường THSP;
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyển sinh các lớp đại học hệ VLVH tại thành phố Vinh và các huyện và chuẩn bị các điều kiện cho các lớp Kỹ năng mềm hè 2020.
3. Công tác Thanh tra ĐBCLGD
- Thanh tra thi tuyển sinh liên thông Cao đẳng ngành GDMN hệ VHVL;
- Thanh tra nền nếp lao động hành chính, dạy, học ở 2 cơ sở và dạy học trực tuyến;
- Tổ chức phối hợp xác minh tính pháp lý của văn bằng.
4. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, hành chính
- Hoàn thành đề án tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019 gửi Sở Nội vụ;
- Thực hiện các chế độ cho viên chức nghỉ hưu;
- Ổn định tổ chức bộ máy trường TH&THCS THSP Nghệ An;
- Hoàn thành báo cáo và kết luận của Thanh tra Sở Nội vụ về công tác thanh tra định kỳ;
- Tổ chức tập huấn công tác Văn thư theo Nghị định 30/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác văn thư;
- Vận động viên chức tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19;
- Phân công nhiệm vụ và xây dựng Quy chế hoạt động trường THSP.
- Triển khai cho viên chức khai báo y tế.
5. Công tác cơ sở vật chất và kế hoạch tài chính
5.1. Công tác cơ sở vật chất
- Hoàn thành việc thanh lý tài sản sau kiểm kê năm 2019;
- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện CSVC đề án trường THSP.
5.2. Công tác kế hoạch tài chính
- Trình Bộ GD&ĐT chỉ tiêu tuyển sinh chính quy năm 2020;
- Điều chỉnh phương án thiết kế xây dựng Trường THSP;
- Hoàn thành quy hoạch 1/500 cơ sở 1 Nhà trường trình Sở xây dựng thẩm định;
- Chi trả các chế độ, chính sách của viên chức, HSSV Nhà trường.
6. Công tác HSSV, nội trú
- Tăng cường kiểm tra kiểm soát việc thực hiện chất lượng bữa ăn của nhà ăn SV;
- Tăng cường theo dõi nền nềp học tập, sinh hoạt tại nội trú của lưu học sinh Lào, đặc biệt là trong thời gian Tết Bunpimay Lào;
- Tham mưu tổ chức các hoạt động vui Tết Bunpimay 2020 cho lưu học sinh Lào có ý nghĩa, đầm ấm, vui tươi và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
7. Công tác đoàn thể
- Phối hợp triển khai cuộc thi về “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống tuyên giáo của Đảng”.
- Tuyên truyền, vận động công đoàn viên, học sinh, sinh viên, Lưu học sinh Lào thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 05/2020
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tiếp tục học tập thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo yêu cầu của Nghị quyết TW4 (khóa XII);
- Tiếp tục tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 134 năm ngày quốc tế lao động 1/5/1886 - 1/5/2020);
- Tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2020) và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020);
­- Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ Trường khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025;
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2430/UBND-VX ngày 22 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- Tiếp tục thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Trường triển khai thực hiện.
2. Công tác chuyên môn
- Triển khai đi TTSP tại thành phố Vinh, huyện Yên Thành và huyện Đô Lương, xây dựng kế hoạch tham quan thực tế cho sinh viên K40 khoa Tiểu học; kiểm tra việc triển khai kế hoạch TTSP tại các huyện;
- Nghiệm thu đề tài NCKH các cấp của giảng viên; phê duyệt danh mục bài viết Thông báo khoa học số 23; chấm và công bố kết quả khóa luận, tiểu luận cho SV;
- Tổ chức thi tốt nghiệp cho Trung cấp CNTT, thi học kỳ 3 cho K59 TCTA và học kỳ 4 cho K59 TCMN; thi kết thúc Bậc 2 tiếng Việt cho lưu học sinh Lào;
- Xây dựng nội dung ôn tập và kế hoạch thi TN cho K59 TCMN, kế hoạch tổ chức dạy học học phần Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên K41;
- Hoàn thành Đề án cấp Chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài;
- Xây dựng Đề án tuyển sinh chính quy năm 2020;
- Triển khai hoàn thành nghiệm thu Chương trình giáo dục tăng cường sử dụng tại trường THSP bao gồm Chương trình khung và chương trình môn học;
- Xây dựng phương án truyền thông, kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021;
- Khai giảng lớp Cao đẳng liên thông Mầm non VLVH tại thành phố Vinh; giảng dạy lớp Bồi dưỡng CBQL huyện Nghĩa Đàn;
- Tiến hành nghiệm thu các chương trình bồi dưỡng giáo viên;
- Tham gia tập huấn SGK mới và các hoạt động chuyên môn khác theo kế hoạch của phòng GD&ĐT TP Vinh.
Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo phòng ĐT-NCKH, Trung tâm ĐT-BDNV& KNM và các Khoa liên quan triển khai thực hiện.
3. Công tác Thanh tra ĐBCLGD
- Thanh tra nền nếp lao động hành chính, dạy và học tại 2 cơ sở;
- Thanh tra thi tốt nghiệp cho Trung cấp CNTT, thi học kỳ 3 cho K59 TCTA, học kỳ 4 cho K59 TCMN, thi kết thúc Bậc 2 tiếng Việt cho lưu học sinh Lào;
- Tổ chức phối hợp xác minh tính pháp lý của văn bằng (nếu có).
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Thanh tra-ĐBCLGD phối hợp với các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện.
4. Công tác tổ chức, cán bộ, hành chính
- Tổ chức hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp theo Kế hoạch số 30 KH/ĐU ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Đảng ủy;
- Tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2020 theo kế hoạch số 41 KH/ĐU ngày 28/4/2020 của Đảng ủy;
- Nâng lương thường xuyên, vượt khung 6 tháng đầu năm 2020;
- Thành lập Hội đồng các khoa;
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức Bộ môn thuộc khoa Tiểu học;
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn Tiếng việt, bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Toán khoa Tiểu học;
- Triển khai công tác thực tế phổ thông cho giảng viên.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo Phòng TC-HC phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện
5. Công tác cơ sở vật chất và kế hoạch tài chính
5.1. Công tác cơ sở vật chất
- Nghiệm thu, tiếp nhận các hạng mục thi công năm 2019;
- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện CSVC cho Trường THSP;
- Chuẩn bị các điều kiện CSVC phục vụ dạy học khi HSSV quay lại học tập tại trường; CSVC phục vụ Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020-2025;
- Rà soát kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện, quạt, điều hòa, nước tại các phòng làm việc, phòng học và phòng ở nội trú sinh viên, lưu học sinh; hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại các dãy nhà.
5.2. Công tác kế hoạch tài chính
- Hoàn thành công tác phê duyệt dự toán, bản vẽ thi công và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa cơ sở vật chất do UBND Tỉnh phê duyệt;
- Hoàn thành công tác lắp đặt các thiết bị mua sắm 2020, quy định học phí cho trường Thực hành;
- Xây dựng cơ chế quản lý tài chính đối với trường THSP;
- Chi trả các chế độ, chính sách của viên chức, HSSV Nhà trường.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Quản trị - CTHSSV và phòng Kế hoạch tài chính phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện.
6. Công tác HSSV, nội trú
- Xét chế độ chính sách, học bổng  học kỳ I năm học 2019-2020 cho HSSV;
- Tăng cường thường xuyên theo dõi nền nếp học tập, sinh hoạt tại nội trú và tổ chức họp xét kỷ luật lưu học sinh Lào;
- Triển khai kế hoạch tư vấn sức khỏe giới tính cho sinh viên năm 1;
- Tăng cường kiểm tra kiểm soát chất lượng bữa ăn của nhà ăn sinh viên.
Đồng chí Trần Anh Tư – Phó Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Quản trị - CTHSSV phối hợp với các đơn vị thuộc Trường thực hiện.
7. Công tác đoàn thể
7.1. Công đoàn Trường
- Triển khai các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ Trường; các hoạt động của tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020;
- Tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên Nhà trường tại 2 cơ sở.
7.2. Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2020);
- Tổ chức cuộc thi "Hát về Đảng và Bác Hồ" chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2020);
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng tư tưởng trong cộng đồng HSSV, đấu tranh ngăn ngừa các loại hình sinh hoạt tà đạo xâm nhập đời sống HSSV;
- Ra quân làm công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV; tiếp tục triển khai chương trình tình nguyện Chủ nhật xanh, xây dựng các chương trình Sinh viên tình nguyện hè 2020, tình nguyện tại chỗ, chiến dịch Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi;
- Bình xét, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng năm học 2019-2020.
 Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển