< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban tháng 5 năm 2019

Ngày 10/5/2019 Nhà trường tổ chức Hội nghị giao ban tháng 5/2019. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4/2018 và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Hiệu trưởng Nhà trường kết luận:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4/2019
1. Công tác chính trị tư tưởng                                                      
- Tiếp tục triển khai học tập, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo yêu cầu của Nghị quyết TW4 (khóa XII); triển khai Nghị quyết TW7, TW8 (khóa XII).
- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường theo kế hoạch.
- Triển khai hoạt động tuyên truyền các ngày lễ: Giỗ tổ Hùng Vương; Tháng công nhân năm 2019; kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.
 2. Công tác chuyên môn
- Tiếp tục kiểm tra thực tập sư phạm; thu nhận hồ sơ thực tập sư phạm 2 và tổng hợp kết quả.
- Hoàn thành báo cáo tổng kết thực tập sư phạm, thực tế phổ thông.
- Họp đánh giá công tác tổ chức các hoạt động thi kỳ 1 năm học 2018-2019 và triển khai nội dung, kế hoạch chuẩn bị thi kết thúc học phần, bậc học, tốt nghiệp trong học kỳ 2 năm học 2018-2019.
- Ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp cho K58 trung cấp Mầm non; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi lần 1 học kì 2 cho HSSV các khóa K38, K39, K40, K58 hệ chính quy năm học 2018-2019; chuẩn bị hồ sơ thi kì 1 lớp K59 B,C Trung cấp nghề ngành Công nghệ thông tin.
- Tiếp tục bổ sung để hoàn chỉnh đề án tuyển sinh năm 2019; thực hiện công tác tuyên truyển tuyển sinh trên địa bàn của tỉnh Nghệ An.
- Làm việc với đoàn công tác Sở GD&TT tỉnh Bolykhamxay của Lào.
- Hoàn thành nghiệm thu đề tài NCKH giảng viên, chấm khóa luận tốt nghiệp, tiểu luận cho sinh viên.
- Sinh viên K39 CĐ tiểu học hoàn thành kế hoạch đi thực tế.
- Tiếp tục thu nhận và biên tập bài viết thông báo khoa học số 22, bài viết hội thảo khoa học cấp trường.
- Hoàn thành điểm để cấp chứng chỉ cho lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp tại huyện Con Cuông; tổ chức đi thực tế cho lớp CBQLGD huyện Thanh Chương; tổ chức thi kết thúc học phần kỳ 1 (lần 1) cho lớp TCMN tại huyện Diễn Châu.
- Khai giảng các lớp chức danh nghề nghiệp THCS hạng 2, lớp chứng chỉ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.
- Tuyên truyền tuyển sinh các lớp kĩ năng, năng khiếu hè 2019.
3. Công tác Thanh tra ĐBCLGD
- Tiếp tục thực hiện thanh tra nền nếp dạy, học và làm việc.
- Kiểm tra, rà soát hồ sơ hưởng chế độ của HSSV
- Tổ chức thanh tra kỳ thi kết thúc học phần lớp TCMN tại huyện Diễn Châu
- Xác minh các văn bằng, chứng chỉ theo đề nghị của một số cơ quan.
4. Công tác tổ chức, cán bộ
- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho viên chức nghỉ hưu.
- Xây dựng đề án tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2019.
- Chỉnh sửa đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng, phó bộ môn thuộc khoa.
- Hoàn thiện việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, các chức danh và gửi  xin ý kiến góp ý các đơn vị.
5. Công tác HC-QT và KH-TC
- Phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh để triển khai các nội dung thi đua khen thưởng chào mừng 60 năm thành lập trường.
- Hoàn thành lập dự toán chi tiết các hạng mục xây dựng, mua sắm, cải tạo sữa chữa trong năm 2019 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện (quạt, điều hòa,…) tại các phòng học, phòng làm việc.
- Hoàn thành thanh lý các hạng mục CSVC, thiết bị sau kiểm kê 2018 đúng quy định.
- Hoàn thành công tác quyết toán ngân sách năm 2018 và thẩm định, xét duyệt quyết toán tại Sở Tài chính Nghệ An.
6. Công tác HSSV
- Hoàn thành xét chế độ chính sách cho HSSV các khóa.
- Triển khai quy trình xét ĐGKQRL học kỳ I, năm học 2018-2019 cho học sinh trung cấp CNTT, Ngoại ngữ và quy trình ĐGKQRL học kỳ II cho HSSV các khóa hệ CĐSP, TCSP.
- Tổ chức Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào chu đáo, làm các thủ tục cho lưu học sinh Lào nghỉ học về quê đón tết và quay lại học tập theo kế hoạch.
- Tổ chức tư vấn kỹ năng tìm kiếm việc làm trong và ngoài sư phạm cho HSSV năm cuối khóa theo đúng kế hoạch.
- Hoàn thành các quy trình thẩm tra hồ sơ xét kết nạp đảng của sinh viên.
- Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh phòng dịch, bệnh trong khu vực trường.
7. Công tác đoàn thể
7.1. Công tác Công đoàn
- Hoàn thành hồ sơ xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2022-2027; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2017-2022 đối với cán bộ lãnh đạo công đoàn cơ sở trực thuộc gửi LĐLĐ tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tháng công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019.
- Triển khai chỉ đạo các công đoàn bộ phận về việc chấm điểm phân loại công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực thuộc cơ sở theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh.
- Triển khai tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An và Bài viết về hoạt động Công đoàn Nghệ An trên Báo Lao động Nghệ An.
- Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền tuyển sinh năm 2019.
7.2. Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
- Triển khai công tác tuyên truyền tuyển sinh trong cộng đồng HSSV.
- Hội sinh viên tổ chức hội nghị tập huấn kĩ năng lựa chọn tiếp nhận thông tin và văn hóa ứng xử của HSSV trên mạng xã hội.
- Tổ chức diễn đàn sinh viên với nghiên cứu khoa học.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2019
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Tiếp tục học tập thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo yêu cầu của Nghị quyết TW4 (khóa XII); triển khai các Nghị quyết TW7, TW8 (khóa XII).
- Tuyên truyền, triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường theo Kế hoạch số 06/KH-CĐSPNA ngày 12/02/2019.
- Triển khai hoạt động tuyên truyền các ngày lễ: 65 chiến thắng Điện Biên phủ (7/5/1954-7/5/2019); 129 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19/5/1890 – 19/5/2019).
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chỉ đạo các Chi bộ, văn phòng Đảng ủy và các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện.
 
2. Công tác chuyên môn
- Tổng kết thực tập sư phạm của HSSV, thực tế phổ thông của giảng viên.
- Xây dựng kế hoạch học Giáo dục quốc phòng 1,2,3 cho sinh viên K40 hệ CĐ.
- Tiếp tục tuyên truyền quảng bá tuyển sinh và thu nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ.
- Chuẩn bị hồ sơ thi lần 2 học kì 2 cho tất cả các hệ đào tạo.
- Chẩn bị hồ sơ thi tốt nghiệp cho K58 hệ trung cấp Mầm non.
- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường; xuất bản thông báo khoa học số 22.
- Tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018-2019
- Ban hành thông báo tổng hợp kết quả NCKH của giảng viên năm học 2018 – 2019.
- Tổ chức thi và chấm thi tốt nghiệp cho K58 TCMN.
- Tiếp tục tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp, CBQLGD theo chỉ tiêu được giao tại các huyện; tuyển sinh các lớp kĩ năng, năng khiếu hè 2019.
- Khai giảng lớp chức danh nghề nghiệp giảng viên chính liên kết với Đại học Vinh.
- Cấp chứng chỉ cho lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp tại huyện Con Cuông; tổ chức cho lớp CBQLGD Quỳnh Lưu đi thực tế; Bế giảng lớp CBQLGD tại huyện Thanh Chương.
Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo Phòng ĐT-NCKH, Trung tâm ĐT-BDNV& KNM và các khoa liên quan triển khai thực hiện.
3. Công tác Thanh tra ĐBCLGD
- Tiếp tục tăng cường thanh tra nền nếp dạy học và làm việc.
- Thực hiện thanh tra thi kết thúc học phần kỳ 2 năm học 2018-2019.
- Thực hiện thanh tra chuyên đề: Hoạt động NCKH năm học 2018-2019 tại các tổ chức trong Nhà trường.
- Tiếp tục hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch.
- Xác minh văn bằng, chứng chỉ (nếu có yêu cầu).
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo phòng Thanh tra-ĐBCLGD phối hợp các tổ công tác tự đánh giá và các tổ chức triển khai thực hiện.
4. Công tác tổ chức, cán bộ
- Hoàn thiện dự thảo chức năng nhiệm vụ các đơn vị, các chức danh.
- Ban hành hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2018-2019.
- Thực hiện các quy trình chuẩn bị cho điều chỉnh tổ chức bộ máy theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo Phòng TC-ĐN phối hợp với các tổ chức thực hiện.
5. Công tác HC-QT và KH-TC
- Tiếp tục phối hợp với Ban thi đua khen thưởng tỉnh để triển khai các nội dung thi đua khen thưởng chào mừng 60 năm thành lập trường.
- Ban hành Hướng dẫn tổng kết và xếp loại thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.
- Chuẩn bị các điều kiện CSVC, thiết bị phục vụ: Kỳ thi kết thúc học phần kỳ 2; Hội thảo khoa học cấp trường.
- Phối hợp chuẩn bị CSVC phục vụ Chương trình trại hè kĩ năng sống.
- Phối hợp xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 trình Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phê duyệt.
- Tích cực trong việc xin các cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương sửa chữa, cải tạo, mua sắm năm 2019.
- Tiếp tục xây dựng Quy trình thanh toán trong trường CĐSP Nghệ An.
- Tiếp tục hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công.
- Khai thác, sử dụng CSVC và các nguồn lực khác của nhà trường một cách hợp pháp và hiệu quả.
Đồng chí Lưu Tiến Hưng - Hiệu trưởng chỉ đạo phòng HC-QT, phòng KH-TC phối hợp các tổ chức trong Nhà trường tổ chức thực hiện.
6. Công tác HSSV
­- Kiểm tra, rà soát hồ sơ HSSV năm cuối khóa, lập danh sách HSSV đủ điều kiện tốt nghiệp để phục vụ việc xét điều kiện thi và tốt nghiệp của HSSV năm cuối khóa.
- Tiếp tục quy trình xét ĐGKQRL học kỳ I, năm học 2018-2019 cho học sinh trung cấp CNTT, Ngoại ngữ và quy trình ĐGKQRL học kỳ II cho HSSV năm cuối khóa các khóa hệ CĐSP, TCSP.
- Xét cấp học bổng KKHT học kỳ II, năm học 2018-2019 cho HSSV các khóa (trong đó chú trọng cho HSSV năm cuối khóa).
- Triển khai quy trình kết nạp đảng cho sinh viên theo hướng dẫn.
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn HSSV, lưu học viên Lào; vệ sinh phòng dịch trong và xung quanh trường.
- Phối hợp với các tổ chức liên quan trong việc triển khai hoạt động Trại hè kỹ năng sống.
Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo phòng CT HSSV phối hợp các tổ chức; tổ chức chính trị - xã hội triển khai, thực hiện.
7. Công tác đoàn thể
7.1. Công đoàn trường
- Tổ chức sinh hoạt tư tưởng, tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Triển khai hoạt động tổ chức tháng công nhân và tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2019: Thăm và tặng quà các gia đình viên chức, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, tổ chức giao lưu "Đêm thơ tháng 5".
- Triển khai tổ chức 2 cuộc thi: Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An và Bài viết về hoạt động Công đoàn Nghệ An trên Báo Lao động Nghệ An; Cuộc thi trực tuyến trên cổng thông tin điện tử năm 2019 về "Tìm hiểu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp sử dụng dịch vụ công".
7.2. Công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên
- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, định hướng tư tưởng trong cộng đồng HSSV, đấu tranh ngăn ngừa các loại hình sinh hoạt tà đạo xâm nhập đời sống HSSV.
- Tiếp tục triển khai chương trình tình nguyện Chủ nhật xanh; xây dựng các chương trình sinh viên tình nguyện Hè 2019.
- Giới thiệu đại biểu sinh viên tham gia chương trình sinh viên với biển đảo tổ quốc năm 2019 tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Cử sinh viên tham gia giải việt dã vì sức khỏe cộng đồng tỉnh Nghệ An năm 2019.
- Bình xét giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng năm học 2018-2019.
Đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: