< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban tháng 7/2020

Tại hội nghị giao ban ngày 3 tháng 7 năm 2020, sau khi nghe các đơn vị, tổ chức - chính trị xã hội báo cáo, Hiệu trưởng kết luận:
1. Thống nhất với đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 của phòng Tổ chức - Hành chính tổng hợp và báo cáo.
2. Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7 năm 2020 như sau:
- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự đúng chủ đề, chủ điểm theo nội dung hướng dẫn của cấp trên. Tuyên truyền, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
- Tiếp tục triển khai 02 cuộc thi trắc nghiệm trên mạng về “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống tuyên giáo của Đảng”"Tìm hiểu về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp sử dụng dịch vụ công" trên cổng thông tin điện tử Nghệ An năm 2020.
- Tuyên truyền, triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm các ngày lễ: ngày bảo hiểm Y tế Việt nam (1/7), ngày Dân số thế giới (11/7), ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7), ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7), ngày Thành lập công đoàn Việt Nam 28/7.
- Tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho HSSV, viên chức, người lao động toàn trường;
-  Hoàn thành việc xét tốt nghiệp, tổ chức Lễ bế giảng, cấp phát, trả hồ sơ cho HSSV, học viên theo quy định;
- Họp Hội đồng Khoa học đào tạo về công tác chuyên môn, làm căn cứ để thực hiện điều hòa lao động cho năm học 2020 - 2021;
- Tổ chức tốt Tổng kết năm học, bình xét thi đua nhằm đánh giá đúng sự phấn đấu của từng cá nhân, tập thể để tạo động lực, thúc đẩy quá trình làm việc cho viên chức;
- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh hệ chính quy, không chính quy, năm học 2020 - 2021.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng giảng dạy, ý thức trách nhiệm của giảng viên đối với các lớp không chính quy, các lớp cấp chứng chỉ và kỹ năng mềm.
- Thống nhất tính cách tính giờ giảng dạy đối với các lớp như sau: Giờ giảng dạy các lớp chính quy, lớp Lưu học sinh Lào tính theo năm học; các lớp không chính quy, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận nếu kết thúc trước 30/6/2020 tình giờ cho năm học 2019-2020, các lớp kết thúc từ 01/7/2020 đến 30/08/2020 những giảng viên nào năm học 2019-2020 còn thiếu giờ thì tính cho năm học 2019-2020, những giảng viên nào đã đủ giờ thì tính cho năm học 2020-2021, các lớp kết thúc sau 30/08/2020 thì tính giờ cho năm học 2020-2021, tùy vào tình hình thực tế của từng giảng viên các cá nhân và đơn vị có đề xuất về Nhà trường (qua phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học trước ngày 30/7/2020).
- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch đính kèm./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển