< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả thanh tra việc thực hiện nền nếp công tác tháng 03 năm 2018

Trong tháng 3 năm 2018, nhiều hoạt động chuyên môn đồng thời được thực hiện. Đối với hệ chính quy tập trung: Các lớp năm thứ nhất tiếp tục lên lớp học theo chương trình. Sinh viên các lớp năm thứ 2, năm thứ 3 hệ Cao đẳng và học sinh năm thứ 2 hệ Trung cấp (K57) triển khai thực tập sư phạm theo kế hoạch (bắt đầu từ 26/2/2018 - sau dịp nghỉ tết cổ truyền). Sinh viên K39 hệ liên thông đi thực tập sư phạm (từ 19/3/2018 đến 15/4/2018). Các lớp K15 lưu học sinh Lào học tập đúng kế hoạch và đã hoàn thành kỳ thi kết thúc học kỳ I.
Ngoài công tác thường kỳ theo kế hoạch, nhà trường và các tổ chức đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động như tổ chức tập huấn về công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; tiếp tục thực hiện các khâu của hoạt động tự đánh giá trong. Một số giảng viên được cử đi tìm hiểu thực tế ở các trường Mầm non, Tiểu học và THCS ở địa bàn thành phố Vinh.
Công đoàn trường, Đoàn thanh niên đã phát động, triển khai nhiều hoạt động về chuyên môn và văn nghệ, thể dục thể thao khác nhau trong các dịp lễ kỷ niệm ngày 8/3; 26/3. 
Phòng TT-ĐBCLGD đã kiểm tra nền nếp dạy học và việc thực hiện qui chế làm việc hành chính trong toàn trường; thanh tra kì thi học kỳ I cho các lớp học Tiếng Việt của K15 lưu học sinh Lào và đã triển khai đợt thanh tra chuyên đề 3 về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục tại một số đơn vị trong trường.
Qua báo cáo của phòng TT-ĐBCLGD, Hiệu trưởng thông báo kết quả thanh tra nền nếp hoạt động chuyên môn tháng 03 năm 2018 như sau:
I. ƯU ĐIỂM
- Lãnh đạo các tổ chức đã quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao về cơ bản đã đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch công tác, phân công, điều chỉnh kế hoạch dạy học và làm việc hợp lý khi có thay đổi phát sinh trong thực tiễn công tác.
- Cán bộ, giáo viên, viên chức trong toàn trường đã thực hiện nhiệm vụ được phân công đúng lịch công tác, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu.
- Các lớp thực hiện nền nếp học tập, hoạt động tương đối tốt. Đa số học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, đeo thẻ, đồng phục đúng theo quy định. 
- Các đơn vị hành chính đã duy trì nề nếp công tác hoàn thành phần hành nhiệm vụ được giao.
- Cơ sở vật chất và các điều kiện khác ổn định, đảm bảo cho việc dạy, học, thi học phần và làm việc của các bộ phận.
II. HẠN CHẾ - TỒN TẠI
2.1. Về cán bộ, giảng viên, viên chức
Một số giảng viên chưa chú ý quản lý tốt nội quy lớp học như chưa điểm danh, quản lý con số đầu giờ học, để học sinh ngủ gật, làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ dạy. Thanh tra đã trực tiếp nhắc nhở và trao đổi với lãnh đạo các đơn vị khắc phục. Đề nghị các giảng viên cần nghiêm khắc, nhắc nhở học sinh, sinh viên có ý thức học tập tốt hơn.
2.2. Về học sinh, sinh viên
Học sinh, sinh viên còn vắng học, đi muộn đầu giờ khá nhiều.
Trong tháng 3/2018 vẫn còn nhiều sinh viên, học sinh nghỉ học, vắng học không có lý do, vi phạm nội quy học tập của Nhà trường. Trên lớp học vẫn còn tình trạng học sinh, sinh viên uể oải, mệt mỏi không chú ý nghe giảng, ngủ gật, sử dụng điện thoại trong giờ học.
II. KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO
Trong tháng 3/2018 các đơn vị chuyên môn đã thực hiện nhiệm vụ dạy học và hoạt động chuyên môn cơ bản nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo nền nếp. Phòng TT-ĐBCLGD đã duy trì kiểm tra giám sát nền nếp dạy học và làm việc hành chính đều đặn và kịp thời trao đổi thông tin nhằm nhắc nhở và khắc phục các vấn đề tồn tại kịp thời. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, sai sót cần khắc phục như đã nêu ở trên. Hiệu trưởng chỉ đạo:
- Giao cho lãnh đạo các đơn vị, tổ chức nhắc nhở, theo dõi quản lý sát sao việc đổi giờ, chuyển giờ dạy, dạy bù nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi học tập đầy đủ cho người học và báo cáo cụ thể bằng văn bản cho phòng TT-ĐBCLGD.
-  Giáo viên cần thực hiện đúng theo thời khoá biểu, có mặt đúng thời gian và đảm bảo thời lượng giảng dạy, không vắng mặt trong thời gian đang lên lớp, thực hiện nghiêm túc quy định về văn hóa công sở.
Đối với các đơn vị làm việc hành chính:
Yêu cầu Trưởng các tổ chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể và theo dõi, kiểm tra sát sao công việc của từng thành viên. Mỗi đơn vị phải công khai Kế hoạch cá nhân hàng tuần. Khi có thay đổi về kế hoạch hoặc có vấn đề phát sinh thì Trưởng tổ chức, cá nhân liên quan phải kịp thời cung cấp chính xác thông tin cụ thể đã được điều chỉnh khi cấp trên hoặc Thanh tra yêu cầu.
Giao cho các tổ chức, bộ phận chức năng: Phòng TC-ĐN, Phòng TT-ĐBCLGD, Phòng HC-QT phối hợp thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các đối tượng lao động hành chính.
 Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra nền nếp công tác trong tháng 3 năm 2018. Đề nghị cán bộ, giảng viên, viên chức tiếp tục khắc phục khó khăn, củng cố và duy trì nền nếp hoàn thành nhiệm vụ./.
 
Xem tin theo ngày: