< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả thanh tra việc thực hiện nền nếp công tác tháng 11 năm 2017

Trong tháng 11 năm 2017, toàn trường thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các tổ chức, đơn vị trong trường  ổn định, đã hoàn thành chương trình giảng dạy, chuẩn bị tổ chức thi lần 1 học kỳ I năm học 2017-2018 cho các lớp năm thứ hai, thứ ba hệ Cao đẳng và Trung cấp chính quy. Năm thứ 1 các hệ đào tạo tiếp tục học chương trình của học kỳ I năm học 2017-2018. Nhà trường đã khai giảng và triển khai dạy học tiếng Việt khóa mới cho lưu học viên Lào. Đồng thời, các chi bộ hoàn thành Đại hội và tổng kết công tác Đảng năm 2017.
Phòng TT-ĐBCLGD đã kiểm tra nền nếp dạy học và việc thực hiện qui chế làm việc hành chính trong toàn trường.
Qua báo cáo của phòng TT-ĐBCLGD, Hiệu trưởng thông báo kết quả thanh tra nền nếp hoạt động chuyên môn tháng 11 năm 2017 như sau:
I. ƯU ĐIỂM
- Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trong toàn trường đã thực hiện đúng tiến độ kế hoạch công tác, lịch trình giảng dạy, thời khoá biểu. Các lớp thực hiện nền nếp học tập, hoạt động tương đối tốt. Đa số học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, đồng phục đúng theo quy định. 
- Phong trào dự giờ, thăm lớp, thao giảng và nhiều hoạt động chuyên môn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 được chú trọng và triển khai ở nhiều đơn vị chuyên môn.
- Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo, vệ sinh môi trường sạch sẽ, các  điều kiện khác ổn định đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng dạy và học.
- Các bộ phận chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát, các đơn vị làm việc hành chính đã củng cố nền nếp làm việc, tạo ra sự chuyển biến tích cực về nền nếp lao động.
- Các tổ chức Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên đã có một số hoạt động nhằm nâng cao ý thức rèn luyện, học tập, sinh hoạt trong học sinh, sinh viên như kiểm tra tác phong ăn mặc, đeo thẻ khi tới trường, đi học đúng giờ...
II. HẠN CHẾ - TỒN TẠI
Bên cạnh những ưu điểm vẫn còn một số bất cập, tồn tại cần phải khắc phục như sau:
2.1. Về điều hành, quản lý và điều kiện dạy học         
Việc trao đổi thông tin, phối hợp quản lý điều hành giữa các đơn vị, bộ phận vẫn chưa thật đồng bộ. Cụ thể:
- Việc thay đổi thời khóa biểu cục bộ, đổi giờ dạy, sử dụng phòng học không đúng vị trí như phân công khá nhiều. Trong tháng 11/2017 có 163 tiết phải thay đổi lịch dạy, trong đó có 84 tiết đổi giờ vì lí do riêng, đã thực hiện dạy bù 140 tiết.
- Hiện tượng lãng phí năng lượng điện tại các phòng học sau khi học xong vẫn còn tương đối nhiều.
2.2. Về cán bộ giáo viên
 Một số giáo viên chưa chú ý quản lý tốt nội quy lớp học, không mang thẻ viên chức, sử dụng điện thoại trong giờ dạy vv...Một số giáo viên nghỉ giải lao giữa các tiết quá giờ quy định, giáo viên chưa nghiêm khắc nhắc nhở học sinh, sinh viên có ý thức tập trung trong giờ học, còn để học sinh, sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ học. Trong tháng 11-2017 có 03 giảng viên Khoa GDTC-NT và 01 giảng viên Khoa Tiểu học chưa thực hiện đúng nội quy, quy định công tác.
2.3. Về lao động hành chính
Phòng TT-ĐBCLGD đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nề nếp lao động hành chính. Ngoài một số viên chức có lý do đau ốm hoặc có con nhỏ đau ốm nên phải nghỉ một số buổi. Việc thực hiện nề nếp giờ giấc của cán bộ, công nhân viên hành chính cơ bản nghiêm túc nhưng hiện tượng đi muộn, về sớm hoặc đi ăn sáng trong giờ làm việc vẫn còn. 
2.4. Về học sinh, sinh viên.
- Học sinh, sinh viên còn vắng học, đi muộn đầu giờ khá nhiều.
- Hiện tượng học sinh không chú ý học bài trong lớp, ngủ gật, sử dụng điện thoại, làm việc riêng trong giờ học, đặc biệt ở các tiết cuối buổi vẫn còn ở một số lớp. 
Trong tháng 11 vẫn còn nhiều sinh viên nghỉ học, vắng học không có lý do, vi phạm nội quy học tập của Nhà trường.
III. KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO
Trong tháng 11/2017 dù phải triển khai rất nhiều công việc đan xen nhưng các đơn vị chuyên môn đã thực hiện nhiệm vụ dạy học và hoạt động chuyên môn cơ bản nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo nền nếp. Phòng TT-ĐBCLGD đã tăng cường kiểm tra giám sát, nhắc nhở nên nền nếp làm việc hành chính được củng cố rõ rệt.
Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, sai sót cần khắc phục như đã nêu ở trên. Phòng TT-ĐBCLGD đã báo cáo danh sách thống kê các trường hợp vi phạm sai sót trong tháng cho Hiệu trưởng. Hiệu trưởng chỉ đạo:
- Giao cho lãnh đạo các tổ chức nhắc nhở, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, xử lý các lỗi vi phạm trong đơn vị mình; quản lý chuyên môn chặt chẽ hơn để thực hiện kế hoạch dạy học đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Phải có phương án theo dõi và xử lý kịp thời đối với việc đổi giờ, chuyển giờ dạy và hồ sơ minh chứng đầy đủ, có báo cáo cụ thể bằng văn bản cho phòng TT- ĐBCLGD  vào cuối tháng.
-  Giáo viên cần thực hiện đúng theo thời khoá biểu, có mặt đúng thời gian và đảm bảo thời lượng giảng dạy, không vắng mặt trong thời gian đang lên lớp, thực hiện nghiêm túc quy định về văn hóa công sở.
- Phòng CT HSSV, Phòng ĐT-NCKH, Ban chủ nhiệm, các trợ lý, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các Khoa cần thường xuyên phối hợp kiểm tra việc dạy và học của giáo viên và HS,SV.
- Đoàn trường, Hội HS-SV cần duy trì các hoạt động kiểm tra nền nếp sinh hoạt, học tập của sinh viên.
- Yêu cầu phòng TT-ĐBCLGD tăng cường kiểm tra nề nếp dạy học toàn diện hơn và sâu hơn (kiểm tra cả tiến độ thực hiện, giáo án, lịch trình, hồ sơ giảng dạy của giáo viên).
- Yêu cầu Trưởng các đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể, công khai Kế hoạch cá nhân hàng tuần và theo dõi, kiểm tra sát sao công việc của từng thành viên. Trưởng đơn vị, cá nhân liên quan phải kịp thời cung cấp chính xác thông tin về kế hoạch công việc cụ thể đã được phân công cho cá nhân trong đơn vị khi cấp trên hoặc Thanh tra yêu cầu.
 - Khi có các lỗi vi phạm được phát hiện trong đơn vị mình, Trưởng đơn vị phải báo cáo giải trình rõ lý do cho bộ phận chức năng và có biện pháp nhắc nhở, xử lý, điều chỉnh kịp thời.
Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra nền nếp công tác trong tháng 11 năm 2017. Hiệu trưởng biểu dương các tổ chức, đơn vị, cán bộ, giáo viên, viên chức đã cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ và đề nghị các tổ chức, đơn vị khắc phục những tồn tại, thiếu sót đã nêu trên để củng cố và duy trì nền nếp công tác tốt hơn./.
PHỤ LỤC 1
Danh sách cán bộ, viên chức vi phạm quy chế trong việc thực hiện nền nếp
 dạy học và làm việc hành chính tháng 11 năm 2017
 
TT
Họ tên
Chức vụ,
đơn vị công tác
Hành vi, thời gian,
 địa điểm vi phạm
1
    Trịnh Thị Bản
GV khoa GDTC-NT
Ra sớm 10 phút tiết 9/ngày thứ 4, 22/11/2017-HP GDTC2, lớp K38 SPTA tại nhà tập ĐCN
2
    Phạm Thị Thu Hương
GV khoa GDTH
Sử dụng điện thoại trong giờ dạy tiết 6/ngày thứ 5, 23/11/2017-HP PPCT Đội, lớp K37A CĐ SPTA
3
  Phan Hồng Ngọc
GV khoa GDTC-NT
Ra sớm 12 phút tiết 9/ngày thứ 4, 22/11/2017-HP MT & PPDH, lớp K37D CĐTH  tại phòng A212
4
  Phan Văn Thắng
GV khoa GDTC-NT
Sau khi giảng dạy thực hành HP PPGDTC cho trẻ tiết 1,2 - sáng 21/11/2017, lớp K37 H CĐMN  không tổ chức thu dọn thiết bị dạy học và  làm vệ sinh hiện trường ở nhà tập đa chức năng (kiểm tra hồi 17h10’-ngày 21/11/2017)
 
PHỤ LỤC 2
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA
Việc thực hiện nền nếp học tập trên lớp của HS, SV tháng 11 năm 2017
 
TT
Đơn vị
Tổng số HSSV
Số lượt HSSV
 vắng học
Ghi chú
1    
     Khoa Trung học cơ sở
51
14
 
2
      Khoa Tiểu học
557
155
 
3
      Khoa Mầm non
1590
418
 
4
     Khoa Ngoại ngữ
76
29
 
 
Tổng cộng
2274
616
 
 
Xem tin theo ngày: