< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả Thanh tra việc thực hiện nền nếp công tác tháng 3 năm 2019

Tháng 3 năm 2019 là tháng cao điểm tập trung cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường bao gồm các hoạt động khảo sát sơ bộ ngày 11/3 và khảo sát chính thức từ ngày 29/3 đến ngày 1/4 của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài. Trong thời gian này, nền nếp giảng dạy và làm việc hành chính đã thể hiện sự nghiêm túc hơn và chất lượng hơn. Các hoạt động chuyên môn đồng thời được thực hiện: Các lớp năm thứ nhất tiếp tục lên lớp học theo chương trình. Sinh viên các lớp năm thứ 2, năm thứ 3 hệ Cao đẳng và học sinh năm thứ 2 hệ Trung cấp (K58) triển khai thực tập sư phạm theo kế hoạch (bắt đầu từ 26/2/2019 - sau dịp nghỉ tết cổ truyền). Các lớp K16 lưu học sinh Lào học tập đúng kế hoạch và đã hoàn thành kỳ thi kết thúc bậc B2 chương trình Tiếng Việt.
Bên cạnh đó, nhà trường đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết 37 BCHTW Đảng.
Ban chỉ đạo của nhà trường cũng đã triển khai kiểm tra thực tập sư phạm tại các huyện Đô Lương, Diễn Châu, Yên Thành và Thành phố Vinh.
Đoàn thanh niên đã phát động tổ chức ra quân tình nguyện ngày chủ nhật xanh trong HSSV toàn trường.
Phòng TT-ĐBCLGD đã kiểm tra nền nếp dạy học và việc thực hiện qui chế làm việc hành chính trong toàn trường; thanh tra kì thi kết thúc bậc B2 chương trình Tiếng Việt của K16 lưu học sinh Lào và đã tham gia thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đánh giá ngoài của nhà trường.
Qua báo cáo của phòng TT-ĐBCLGD, Hiệu trưởng thông báo kết quả thanh tra nền nếp tháng 3 năm 2019 như sau:
I. ƯU ĐIỂM
- Lãnh đạo các tổ chức đã quản lý, điều hành tương đối tốt các công việc phục vụ cho hoạt động đánh giá ngoài, thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch công tác, phân công, điều chỉnh kế hoạch dạy học và làm việc hợp lý khi có thay đổi phát sinh trong thực tiễn công tác. Ban Chủ nhiệm các Khoa chuyên môn đã quán triệt tinh thần cao đối với giảng viên và sinh viên trong Khoa về tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đặc biệt là việc đánh giá ngoài của Đoàn Chuyên gia đối với nhà trường. Các Khoa đã chú ý tạo ra sự nhất trí, đồng thuận và quyết tâm góp phần trong thành công của hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Cán bộ, giáo viên, viên chức trong toàn trường đã nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ của bản thân.
- Các lớp thực hiện nền nếp học tập, hoạt động tương đối tốt. Đa số học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, đồng phục đúng theo quy định. 
- Nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân trong Trường đã có ý thức tốt, có tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng cùng thực hiện nhiệm vụ chung góp phần vào sự thành công của hoạt động đánh giá ngoài của nhà trường.
- Các đơn vị hành chính đã duy trì nền nếp công tác, hoàn thành phần hành nhiệm vụ được giao, xây dựng môi trường làm việc sạch sẽ, văn minh, văn hóa trong nhà trường.
- Cơ sở vật chất và các điều kiện khác được tăng cường hoàn thiện đảm bảo cho việc dạy, học, thi học phần và phục vụ hoạt động đánh giá ngoài đạt kết quả tốt.
II. HẠN CHẾ - TỒN TẠI
2.1. Về cán bộ, giảng viên, viên chức
      Vẫn tồn tại một số ít giảng viên chưa có ý thức, tinh thần trách nhiệm, ngại khó khăn nên có những ý kiến trái chiều đối với hoạt động đánh giá ngoài của nhà trường. Một số giảng viên chưa chú ý quản lý tốt nội quy lớp học như chưa điểm danh, quản lý  số lượng đầu giờ học, để học sinh ngủ gật, làm việc riêng, trong giờ dạy. Thanh tra đã trực tiếp nhắc nhở và trao đổi với lãnh đạo các đơn vị đề nghị khắc phục, cần nghiêm khắc, nhắc nhở học sinh, sinh viên có ý thức học tập tốt hơn.
2.2. Về học sinh, sinh viên
Học sinh, sinh viên còn vắng học nhiều ở các lớp lưu học sinh Lào: 100/104 (có phép) và 26/104 (không phép).
Trong tháng 3/2019 vẫn còn nhiều sinh viên, học sinh không đeo thẻ, nghỉ học, vắng học không có lý do, vi phạm nội quy học tập của Nhà trường. Trên lớp học vẫn còn tình trạng học sinh, sinh viên uể oải, mệt mỏi không chú ý nghe giảng, ngủ gật trong giờ học.
II. KẾT LUẬN CHỈ ĐẠO
Trong tháng 3/2019 các tổ chức, đơn vị chuyên môn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ dạy học và hoạt động chuyên môn khá nghiêm túc, đúng tiến độ, đảm bảo nền nếp. Phòng TT-ĐBCLGD đã tham gia tích cực vào hoạt động đánh giá ngoài của nhà trường bên cạnh nhiệm vụ chức năng của phòng duy trì kiểm tra giám sát nền nếp dạy học và làm việc hành chính, kịp thời trao đổi thông tin nhằm nhắc nhở và khắc phục các vấn đề tồn tại với các bộ phận liên quan. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, sai sót cần khắc phục như đã nêu ở trên, Hiệu trưởng chỉ đạo:
- Giao cho lãnh đạo các đơn vị, tổ chức kiểm điểm nhắc nhở những cá nhân sai phạm, theo dõi quản lý sát sao việc đổi giờ, chuyển giờ dạy, dạy bù nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi học tập đầy đủ cho người học và báo cáo cụ thể bằng văn bản cho phòng TT-ĐBCLGD.
-  Giáo viên cần thực hiện đúng theo thời khoá biểu, có mặt đúng thời gian và đảm bảo thời lượng giảng dạy, không vắng mặt trong thời gian đang lên lớp, thực hiện nghiêm túc quy định về văn hóa công sở.
- Các giáo viên dạy các lớp lưu học sinh Lào cần gần gũi, quan tâm, chia sẻ, động viên và quản lý chặt chẽ học viên không để xảy ra tình trạng học sinh vắng học quá nhiều.
Đối với các đơn vị làm việc hành chính:
Yêu cầu Trưởng các tổ chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể và theo dõi, kiểm tra sát sao công việc của từng thành viên. Mỗi đơn vị phải công khai Kế hoạch cá nhân hàng tuần. Khi có thay đổi về kế hoạch hoặc có vấn đề phát sinh thì Trưởng tổ chức, cá nhân liên quan phải kịp thời cung cấp chính xác thông tin cụ thể đã được điều chỉnh khi cấp trên hoặc Thanh tra yêu cầu.
Giao cho các tổ chức, bộ phận chức năng: Phòng TC-ĐN, Phòng TT-ĐBCLGD, Phòng HC-QT phối hợp thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của các đối tượng lao động hành chính.
 Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra nền nếp công tác trong tháng 3 năm 2019. Đề nghị cán bộ, giảng viên, viên chức tiếp tục khắc phục những tồn tại, thiếu sót và hạn chế, củng cố và duy trì nền nếp nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, sau các hoạt động trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục, cần xây dựng văn hóa chất lượng trong nhà trường một cách bền vững ./.
 
Xem tin theo ngày: