< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Căn cứ vào các văn bản về hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh sinh viên (HSSV) đang học tại các trường ĐH, CĐ, THCN hệ chính quy công lập của Bộ GD&ĐT, Bộ Tài Chính, Bộ LĐTBXH và theo quy định của hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của Nhà trường;
Ngày 13/5/2020, Hội đồng học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Nhà trường đã họp xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019-2020 và các chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho HSSV. Kết quả xét duyệt của hội đồng như sau:
1. Kết quả xét học bổng khuyến khích học tập
- Khoa ngoại ngữ: 3 SV (Có danh sách kèm theo)
- Khoa Tiểu học: 8 SV (Có danh sách kèm theo)
- Khoa Mầm non: 26 HSSV (Có danh sách kèm theo)
2. Kết quả xét trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
- Trợ cấp xã hội: 08 HSSV (có danh sách kèm theo).
- Miễn giảm học phí: 01 SV (có danh sách kèm theo).
- Hỗ trợ chi phí học tập: 56 SV (có danh sách kèm theo).
Lưu ý: Học sinh, sinh viên cùng một lúc nạp hồ sơ xét hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được xét hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
3. Triển khai thực hiện
- Giao phòng Quản trị & CTHSSV viên căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện và hồ sơ của HSSV, tiến hành rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn để lập danh sách HSSV được hưởng các chế độ.
- Giao phòng Thanh tra - ĐBCLGD kiểm tra xử lý trước khi phòng Quản trị & CTHSSV trình Hiệu trưởng ra quyết định.
- Giao phòng KH-TC làm các thủ tục, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho HSSV kịp thời đúng chế độ.
- Các Khoa thông báo rộng rãi kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đến tận các lớp. Nếu có ý kiến phản hồi các Khoa tập hợp bằng văn bản báo cáo về nhà trường qua phòng Quản trị & CTHSSV để trình Hiệu trưởng xem xét xử lý.
Thời gian xử lý: chậm nhất vào ngày 20/05/2020 (thứ 4)./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển