< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm học 2018-2019

Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT - BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện của học sinh các lớp cuối khóa ngành Sư phạm Mầm non hệ trung cấp chính quy do khoa Mầm non cung cấp và báo cáo của phòng Đào tạo – NCKH;
 Ngày 23 tháng 5 năm 2019, Hội đồng xét điều kiện dự thi tốt nghiệp trung cấp hệ chính quy năm học 2018-2019 đã tiến hành họp xét và kết quả xét như sau:
1. Số lượng dự xét
            Tổng số học sinh dự xét: 95 học sinh (có 93 học sinh K58 TCMN; 01 học sinh K57 TCMN và 01 học sinh K55 TCMN). Trong đó:
- Số học sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: 94 học sinh, chiếm tỷ lệ 98,95 %.
 - Số học sinh chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp: 01 học sinh, chiếm tỷ lệ 1,05 %.
Cụ thể từng lớp như sau:
TT
Lớp
Số lượng
Đủ ĐKDT
Chưa đủ ĐKDT
Ghi chú
SL
Tỷ lệ
SL
Tỷ lệ
1
K58A SPMN
38
37
97.37%
1
2.63%
 
2
K58B SPMN
35
35
100.00%
0
0.00%
 
3
K58C SPMN
20
20
100.00%
0
0.00%
 
4
K57 SPMN
1
1
100.00%
0
0.00%
 
5
K55 SPMN
1
1
100.00%
0
0.00%
 
Tổng SPMN
95
94
98.95%
1
1.05%
 
            Danh sách học sinh chưa đủ điều kiện dự thi:
TT
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Lý do (tên học phần chưa hoàn thành)
1
Châu Thị Phương Trâm
14/03/1999
K58A SPMN
Giáo dục học MN; PPPT ngôn ngữ cho trẻ; TTSP cuối khóa.
            Danh sách học sinh K57E SPMN đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2019
TT
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Ghi chú
1
Xeo Thị Nơi
07/07/1998
K57E SPMN
 
           
            Danh sách học sinh K55 SPMN đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp năm 2019
TT
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp
Ghi chú
1
Ngân Thị Xoan
13/05/1996
K55 SPMN
 
            2. Tổ chức thực hiện
- Khoa Mầm non thông báo kết quả xét của Hội đồng đến học sinh. Thông báo cho những học sinh chưa đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp phải đăng ký tham gia học các học phần còn thiếu cùng với các khóa học sau để dự xét điều kiện dự thi tốt nghiệp vào đợt tiếp theo.
- Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học tiếp tục rà soát kiểm tra lại các số liệu liên quan và nhắc nhở học sinh nạp lệ phí thi tốt nghiệp theo đúng quy định.
- Phòng Công tác – HSSV, TT-ĐBCLGD kiểm tra rà soát lại hồ sơ của từng học sinh theo quy định.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển