< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Kết quả xét rèn luyện cho sinh viên K38, hệ Cao đẳng học kỳ II, năm học 2018 - 2019

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, dưới sự chủ trì của P. Hiệu trưởng Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, năm học 2018 - 2019 cho HSSV. Sau đây là một số kết luận tại cuộc họp:
1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL
- Các khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét Đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo đúng quy trình, quy định và kịp tiến độ.
- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.
- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên đã tổng hợp và tiến hành rà soát trình hội đồng trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng ĐGKQRL các khoa.
2. Kết quả xếp loại Đánh giá rèn luyện (có danh sách kèm theo)
TT
Khoa
SL dự xét
Kết quả đánh giá
XS
Tỉ lệ
Tốt
Tỉ lệ
Khá
Tỉ lệ
TB
Tỉ lệ
1
Ngoại ngữ
21
5
23,81%
16
76,19 %
 
 
 
 
2
Tiểu học
148
36
24,32%
102
68,92%
8
5,41%
2
1,35%
3
Mầm non
411
94
22,87%
301
73,24%
4
0,97%
12
2,92%
Tổng cộng
580
135
23,28%
419
72,24%
12
2,07%
14
2,41%
3. Tổ chức thực hiện
- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, khoa  thông báo rộng rãi cho học sinh biết. Nếu có phản ánh và kiến nghị khoa tập hợp bằng văn bản gửi về phòng Công tác HSSV để trình Thường trực hội đồng xem xét xử lý.
- Thời gian chậm nhất 07 ngày kể từ ngày thông báo, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận.
Riêng đối với các sinh viên: Trần Bá Linh và Đinh Thị Hồng Lý, lớp K38C – CĐTH do còn thiếu một số thông tin về các môn học (tín chỉ) của học kỳ 6 nên đề nghị khoa Tiểu học phối hợp với phòng CT HSSV bổ sung đẻ Thường trực Hội đồng đủ cơ sở xét công nhận kết quả rèn luyện cho 02 sinh viên nói trên.
Nhận được thông báo đề nghị các khoa, các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển