< Trở về giao diện Mobile

Thông báo kết quả xét rèn luyện học kỳ 2, cho sinh viên K39, K40 và K59 ngành Sư phạm; học kỳ 1 cho học sinh K59 TC nghề, năm học 2018 - 2019

Ngày 06 tháng 9 năm 2019, dưới sự chủ trì của P.Hiệu trưởng Trần Anh Tư - Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện đã tiến hành họp xét đánh giá kết quả rèn luyện học kì II, cho HSSV các khóa K39, K40 và K59 ngành Sư phạm và học kỳ I cho học sinh K59 Trung cấp nghề,  năm học 2018 - 2019. Sau đây là một số nội dung kết luận của cuộc họp:
1. Về việc triển khai kế hoạch xét đánh giá KQRL
- Các khoa đã triển khai và tiến hành việc bình xét Đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV theo đúng quy trình, quy định và kịp tiến độ.
- Việc bình xét đảm bảo công khai, công bằng và nghiêm túc.
- Phòng Công tác Học sinh, sinh viên đã tổng hợp và tiến hành rà soát trình hội đồng trên cơ sở kết quả bình xét từ các lớp và hội đồng ĐGKQRL các khoa.
2. Kết quả xếp loại Đánh giá rèn luyện (có danh sách kèm theo)
2.1. Kết quả học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 đối K39, 40 và K59 ngành Sư phạm
TT
Khoa
SL dự xét
Kết quả đánh giá
XS
Tỉ lệ
Tốt
Tỉ lệ
Khá
Tỉ lệ
TB
Tỉ lệ
1
Ngoại ngữ
31
5
16,13%
23
74,19 %
2
6.45%
1
3.23%
2
Tiểu học
128
25
19,53%
101
78,91%
2
1,56%
 
 
3
Mầm non
455
87
19,12%
333
73,19%
18
3,96%
17
3,74%
Tổng cộng
614
117
19,12%
457
74,43%
22
3,58%
18
2,93%
2.2. Kết quả học kỳ 1, năm học 2018 – 2019 đối với K59 Trung cấp nghề
TT
Khoa
SL dự xét
Kết quả đánh giá
XS
Tỉ lệ
Tốt
Tỉ lệ
Khá
Tỉ lệ
TB
Tỉ lệ
1
THCS
76
15
19,74%
59
77,63%
2
17,34%
 
 
3. Tổ chức thực hiện
- Để thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, các khoa  thông báo rộng rãi cho học sinh biết. Nếu có phản ánh và kiến nghị khoa tập hợp bằng văn bản gửi về phòng Công tác HSSV để trình Thường trực hội đồng xem xét xử lý.
- Thời gian chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thông báo, sau thời gian nói trên nếu không có ý kiến phản hồi, Nhà trường ra quyết định công nhận.
Nhận được thông báo đề nghị các khoa, các tổ chức liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển