< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Kết quả xét trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho học sinh sinh viên

Căn cứ vào hồ sơ HSSV theo thông báo số 57/TB-CĐSPNA ngày 10 tháng 4 năm 2018, hội đồng thống nhất xét cấp chế độ trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho HSSV thuộc các đối tượng chính sách như sau:
          1. Kết quả xét trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập:
- Trợ cấp xã hội: 97 HSSV (Có danh sách kèm theo).
- Miễn giảm học phí: 45 HSSV (Có danh sách kèm theo).
 - Hỗ trợ chi phí học tập: 183 SV (Có danh sách kèm theo).
Lưu ý: Học sinh sinh viên cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
          2. Triển khai thực hiện:
 - Giao phòng Công tác học sinh sinh viên căn cứ vào hồ sơ của học sinh sinh viên, tiến hành rà soát, đối chiếu tiêu chuẩn để lập danh sách học sinh sinh viên được hưởng các chế độ cho các lớp.
- Giao phòng Thanh tra - ĐBCLGD kiểm tra xử lý trước khi phòng Công tác học sinh sinh viên trình Hiệu trưởng ra quyết định.
- Giao phòng KH-TC làm các thủ tục, chuẩn bị kinh phí để chi trả cho học sinh, sinh viên kịp thời đúng chế độ.
- Các Khoa thông báo rộng rãi kết quả xét trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đến tận các lớp. Nếu có ý kiến phản hồi các Khoa tập hợp bằng văn bản báo cáo về nhà trường qua phòng Công tác học sinh sinh viên để trình Hiệu trưởng xem xét xử lý.
Thời gian xử lý: chậm nhất vào ngày 04/5/2018 (thứ 6). Quá ngày quy định trên, nhà trường không chịu trách nhiệm về những phản ánh của các khoa (nếu có sai sót).
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển