< Trở về giao diện Mobile

Thông báo nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (Khoá XIII) phiên tháng 01 năm 2019

Ngày 10 tháng 01 năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XIII) đã tiến hành Hội nghị thường kỳ nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2018 và triển khai công tác lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2019. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị với các nội dung sau:
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG  12/2018
            1. Công tác xây dựng Đảng
1.1. Công tác chính trị tư tưởng
- Chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể  tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kế hoạch số 140 - KH/Th.U ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Thành ủy Vinh và Kế hoạch số 110-KH/ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy trường CĐSP Nghệ An. Tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, viên chức của Nhà trường trong việc triển khai những chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu về điều hòa lao động, sắp xếp vị trí việc làm. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 12, đặc biệt kỷ niệm 74 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Tổ chức thăm và chúc mừng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; gặp mặt và tuyên dương học sinh, sinh viên Công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh.
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể lãnh đạo, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Hội nghị tổng kết công tác Đảng 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Chỉ đạo thực hiện công tác Báo cáo về tổng kết công tác xây dựng Đảng và đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2018 theo Công văn số 2109-CV/Th.U ngày 11/12/2018 của Thành ủy Vinh. Chỉ đạo tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái thành lập khoa Ngoại ngữ trang trọng, tiết kiệm. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1959 - 2019).
1.2. Công tác tổ chức, cán bộ
- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp, phân công lao động tại các tổ chức; rà soát bổ sung Quy hoạch học tập nâng cao trình độ giai đoạn 2018-2019; rà soát và bổ sung hồ sơ công chức, viên chức năm 2018; tiến hành kê khai thu nhập cá nhân đối với cán bộ quản lý. Miễn nhiệm một số vị trí trưởng, phó trưởng các tổ chức hết nhiệm kỳ; ra quyết định cử phụ trách các tổ chức: phòng KH-TC, phòng CT HSSV và khoa Ngoại ngữ. Chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng của Nhà trường đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc.  
- Chỉ đạo hoàn thành thanh toán thừa giờ năm học 2017-2018, chi trả phụ cấp thâm niên nghề cho giảng viên, hoàn thành chi trả chênh lệch lương từ 1.300.000 lên 1.390.000; thu thập, rà soát minh chứng để chuẩn bị xếp loại thu nhập tăng thêm năm 2018.
1.3. Công tác đảng viên và kiểm tra, giám sát
- Chỉ đạo rà soát các hoạt động kiểm điểm phân loại chi bộ và đảng viên, ra Thông báo kết quả phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018. Phối hợp với trường Chính trị Thành phố Vinh mở lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 67 học sinh, sinh viên. Thực hiện quy trình chuyển Đảng chính thức cho đảng viên Phan Thi Dung (Chi bộ HC -Thanh tra - Thư viện) và Mai Thái Liên (chi bộ khoa Ngoại ngữ).
- Tiếp tục triển khai công tác giám sát việc thực hiện cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đúng kế hoạch.
- Chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác thanh tra nề nếp hành chính, công tác giảng dạy, công tác coi và chấm thi; hoàn thành dự thảo tự kiểm tra, đánh giá của Nhà trường.
2. Công tác chuyên môn
- Chỉ đạo tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn nhằm đáp ứng các yêu cầu về các nhiệm vụ được giao của Nhà trường. Tiếp tục chỉ đạo tốt việc triển khai, thực hiện các hoạt động chuyên môn đúng tiến độ và chương trình, kế hoạch đã đề ra như: hoàn thành nghiệm thu thuyết minh và giao đề tài các cấp cho giảng viên, tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo Tiếng Việt cho học viên Lào theo chuẩn khung ngoại ngữ 6 bậc; triển khai thi lại lần 2, chuẩn bị các điều kiện thi kết thúc bậc1 cho lưu học sinh Lào K16, liên hệ địa bàn thực tập sư phạm. Chỉ đạo các hoạt động tuyển sinh: hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trung cấp nghề Công nghệ thông tin năm 2018, gọi nhập học đợt 1 và tiếp tục tuyển sinh trung cấp nghề Tiếng Anh, thực hiện báo cáo  tổng kết công tác tuyển sinh 2018 hệ Sư phạm chính quy cho Bộ GD và ĐT và tuyển sinh Trung cấp nghề cho Sở Lao động TB-XH Nghệ An. Phối hợp với khoa Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Hội thảo Kết nối công nghệ thông tin và truyền thông với dạy học và quản lý Nhà trường.
- Chỉ đạo việc tổ chức tuyển sinh, khai giảng, bế giảng và giảng dạy các lớp Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Giáo dục và Trung cấp Giáo dục Mầm non ở các địa phương đúng kế hoạch; làm việc với một số phòng GD-ĐT về liên kết, bồi dưỡng. Chỉ đạo tốt tiếp tục duy trì nề nếp học tập các lớp năng khiếu tại Cơ sở 2. Chỉ đạo thúc đẩy nhanh tiến độ thành lập trường thực hành sư phạm.
- Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động về công tác học sinh, sinh viên như: tổng kiểm tra học sinh, sinh viên nội ngoại trú; cấp giấy chứng nhận hoàn thành tuần sinh hoạt Công dân học sinh, sinh viên; giám sát thường xuyên các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn và các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên nói chung và lưu học sinh Lào nói riêng. Chỉ đạo xử lý lưu học sinh Lào tự ý bỏ về nước trong dịp tết dương lịch.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ các hoạt động hành chính, quản trị và kế hoạch, tài chính: hoàn thành Báo cáo kiểm kê tài sản và đề xuất thanh lý các hạng mục tài sản 2018, tiếp tục quyết toán năm tài chính 2018, tiếp tục hoàn thành nghiệm thu các gói cải tạo, sửa chữa năm 2018, hoàn thành thanh toán thừa giờ năm học 2017 - 2018; hoàn thành bảo vệ dự toán năm 2019; lấy ý kiến của các tổ chức để bổ sung, chỉnh sửa Quy chế chi  tiêu nội bộ 2019, các thủ tục kê khai và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hoàn thiện hồ sơ cùng minh chứng người phụ thuộc.
  3. Công tác đoàn thể
- Chỉ đạo Công đoàn Trường tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 12, phối hợp triển khai hoạt động thăm hỏi, trao quà chúc mừng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.  
- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tham gia các hoạt động lập thành tích chào mừng ngày Truyền thống học sinh sinh viên 09/01: khai mạc giải bóng chuyền truyền thống, tổ chức sơ tuyển Tiếng hát học sinh, sinh viên, tổ chức Lễ Giáng sinh và tuyên dương học sinh, sinh viên Công giáo, Ngày hội hiến máu nhân đạo. Chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong học sinh, sinh viên thực hiện kỳ thi nghiêm túc, chất lượng.
II. CHO Ý KIẾN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CẤP TRÊN
 Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
Đảng uỷ đã cho ý kiến về việc thực hiện các văn bản cấp trên bao gồm:
1. Công văn số 2091-CV/ThU ngày 28/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc xin ý kiến chấm điểm, đánh giá, xếp loại BTV Thành ủy và Đảng bộ Thành phố năm 2018.
2. Công văn số 135 - CV/BTGThU ngày 03/12/2018 của Ban Tuyên gáio Thành ủy Vinh về việc Đăng ký mua tài liệu học tập Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
3. Công văn số 3930-CV/TU ngày 04/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc Báo cáo kết quả kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ quản lý các cấp năm 2018.
4. Giấy mời số 420-GM/ThU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Mời học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).
5. Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 06/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong tình hình mới.
6. Quy chế số 16 -QC/ThU của Thành ủy Vinh về việc Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
7. Báo cáo số 310-BC/BTGTU ngày 14/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc Báo cáo một số mô hình hiệu quả trong thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
8. Công văn ngày 07/8/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh về việc giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
9. Công văn số 1584 - CV/BTGTU ngày 07/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về việc Sao gửi đề cương tuyên truyền.
10. Công văn số 2109-CV/ThU ngày11/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018.
11. Kế hoạch số 139-KH/ThU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30- NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 70-CTr/TU ngày 06/11/2018 của Tỉnh ủy Nghệ An về “Chiến lược An ninh mạng quốc gia”.
12. Kế hoạch số 140-KH/ThU ngày 12/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.
13. Công văn số 136 - CV/BTGThU ngày 12/12/2018 của Ban Tuyên gáio Thành ủy Vinh về việc Đăng ký mua tài liệu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019.
14. Quyết định số 693 - QĐ/ThU ngày 17/12/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Vinh về việc Quyết định xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2018.
15. Giấy mời số 43-GM/BTGThU ngày 20/12/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc Mời dự Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo năm 2018, sinh hoạt Báo cáo viên định kỳ.
III. NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 01/2019
1. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ trong tháng 01/2019: kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (07/01/2019), ngày Truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/2019), kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/2019)... Chỉ đạo tuyên truyền cho các hoạt động đón chào năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 theo Kế hoạch 165-KH/TU ngày 02/01/2019 của Tỉnh ủy Nghệ An, Kế hoạch số 147-KH/Th.U ngày 05/01/2019 của Thành ủy Vinh và Kế hoạch số 46/KH-CĐSP NA ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường về Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Tiếp tục chỉ đạo việc học tập, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; cập nhật thông tin thời sự và sinh hoạt chính trị tư tưởng theo nội dung hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên; phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong các chi bộ, tổ chức. Triển khai Kế hoạch 110-KH ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị  tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tuyên truyền về các tấm gương điển hình trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công chức viên chức và học sinh, sinh viên toàn trường. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH TW Đảng theo Kế hoạch  số 136-KH/Th.U ngày 30/11/2018 của Thành ủy Vinh. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 142- KH/Th.U ngày 20/12/ 2018 của Thành ủy Vinh về Thực hiện Nghị quyết 26- NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
2. Tiếp tục chỉ đạo việc trình duyệt Đề án điều chỉnh tổ chức bộ máy theo NQ TW6 và Kế hoạch 111- KH/TU ngày 02/01/2018 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo thống nhất của Đảng ủy: điều chỉnh 4 tổ chức hiện tại để giảm được 2 tổ chức, thêm một tổ chức mới là Trường THSP thuộc trường CĐSP Nghệ An; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, điều hòa lao động toàn trường. Chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động theo kế hoạch, kịp thời, đúng quy định, tiếp tục rà soát giờ dạy, việc làm của viên chức để thực hiện đúng chính sách cho người lao động. Tập trung chỉ đạo các việc sau: tiến hành làm thủ tục hợp đồng lao động tại các nhà vệ sinh của các giảng đường, tổ chức họp xét thu nhập tăng thêm năm 2018. Giao Hiệu trưởng bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chung làm Trưởng bộ môn TLGD thuộc khoa Lý luận chính trị- Tâm lý giáo dục.
Chỉ đạo lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy và Ban Giám hiệu theo Kế hoạch 167- KH/TU ngày 28/12/2018 của Tỉnh ủy Nghệ An và Kế hoạch 146-KH/Th.U ngày 04/01/2019 của Thành ủy Vinh.
Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
3. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của UBKT Đảng ủy; tiếp tục giám sát, kiểm tra việc thực hiện cam kết sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ kết hợp với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT/TW. Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác Đảng và kế hoạch phát triển Đảng viên năm 2019. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 145- KH/Th.U ngày 25/12/ 2018 của Thành ủy Vinh về Thực hiện Nghị quyết 20- NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 21- NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới ”.
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
4. Chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch: hoàn thành chấm thi lần 1, triển khai thi lần 2, học kỳ 1 năm học 2018 - 2019; tổ chức thi kết thúc bậc 1 cho lưu học sinh Lào K16 và lớp Trung cấp Công nghệ thông tin; họp Ban chỉ đạo thực tập và tập huấn công tác thực tập sư phạm cho học sinh, sinh viên, triển khai  nghiên cứu khoa học cho sinh viên; tiếp tục tuyển sinh các lớp Chuẩn chức danh nghề nghiệp và các lớp năng khiếu hè 2019. Chỉ đạo thực hiện Kết luận của Hội nghị chuyên đề về công tác chuyên môn năm học 2018 - 2019 của Hiệu trưởng Nhà trường. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành hồ sơ tự đánh giá theo kế hoạch.
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
5. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động về công tác học sinh, sinh viên theo kế hoạch: tổ chức Hội nghị giao ban an ninh trường học, khảo sát tình hình sinh viên sau khi tốt nghiệp, phối hợp với Đoàn, Hội tuyên truyền  kỳ nghỉ Tết an toàn trong học sinh sinh viên. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý học sinh, sinh viên và lưu học sinh Lào K16 trước và sau tết Nguyên đán theo Kế hoạch số 46/KH-CĐSP NA ngày 25/12/2018 của Hiệu trưởng Nhà trường.
 Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện.
6. Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động về kế hoạch, tài chính và hành chính, quản trị như: hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản và đề xuất thanh lý các hạng mục tài sản, hoàn thành quyết toán năm tài chính 2018, tham mưu ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2019; bảo vệ dự toán năm 2019; tiếp tục hoàn thiện Đề án sử dụng tài sản công theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP về Quản lý, sử dụng tài sản công, làm việc với Sở tài chính về phương án sử dụng nhà, đất được giao theo Nghị định số 167/2017 NĐ-CP quy định về việc Sắp xếp lại, sử dụng tài sản công và Thông tư 37/2018 TT-BCT ngày 16/4/208 của BTC hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định; tiếp tục rà soát, đánh giá lại các vấn đề về vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình… phục vụ công tác dạy - học; chỉ đạo phối hợp giữa các tổ chức trong Nhà trường để thực hiện Kế hoạch số 46/KH-CĐSP của Hiệu trưởng Nhà trường, chú trọng bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn dịp nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
Phân công đồng chí Lưu Tiến Hưng - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng chỉ đạo hiện thực hiện.
7. Chỉ đạo Công đoàn Trường phối hợp tổ chức các hoạt động đón Tết mừng Xuân, đặc biệt là triển khai các văn bản của Công đoàn cấp trên về khảo sát, trợ cấp Tết, chương trình phúc lợi đoàn viên năm 2018. Chỉ đạo Đoàn, Hội sinh viên trường phối hợp tuyên truyền và thực hiện các hoạt động chào mừng các ngày lễ trong tháng 01; triển khai các hoạt động khác theo kế hoạch: tổ chức chương trình Mùa đông ấm tại trường Tiểu học Đồng Văn (Tân Kỳ); trao quà cho em Cao Bảo Trâm trường Tiểu học Tam Thái (Tương Dương), tham gia các hoạt động Đoàn, Hội trong khối thi đua, tham gia lễ trao danh hiệu Sinh viên năm tốt các cấp, thi Chung khảo Tiếng hát học sinh, sinh viên; tổng vệ sinh toàn trường chuẩn bị đón Tết, tuyên truyền trong học sinh, sinh viên, lưu học sinh Lào về một kỳ nghỉ Tết an toàn, lành mạnh.  
Phân công đồng chí Trần Anh Tư - Phó Bí  thư  Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: