< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về Công tác tổ chức cán bộ và Công tác Xây dựng Đảng

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường (khoá XIII) đã tiến hành Hội nghị để xin ý kiến về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các tổ chức trực thuộc Trường và Công tác Xây dựng Đảng, Hội nghị đã thống nhất với các nội dung sau:
I. Công tác tổ chức cán bộ
1. Kết quả kiểm phiếu xin ý kiến của BCH Đảng bộ 09/09 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) đồng ý giao Hiệu trưởng thực hiện quy trình bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh trưởng các tổ chức thuộc trường gồm:
1.1. Bổ nhiệm đồng chí Tạ Thị Thanh Hà giữ chức vụ Trưởng khoa Trung học cơ sở.
1.2. Bổ nhiệm đồng chí Thái Doãn Việt giữ chức vụ Trưởng khoa Lý luận chính trị - Tâm lý giáo dục.
1.3. Bổ nhiệm đồng chí Hồ Thị Việt Yến giữ chức vụ khoa Giáo dục Thể chất - Nghệ thuật.
1.4. Bổ nhiệm đồng chí Đậu Anh Tuấn - Phó trưởng ban Quản lý Ký túc xá, giữ chức vụ Trưởng Quản lý Ký túc xá.
1.5. Bổ nhiệm lại đồng chí Nguyễn Thị Quý Hoa, Trưởng khoa GD Mầm Non giữ chức vụ Trưởng khoa Mầm non.
2. Thống nhất chủ trương cử 13 viên chức làm hồ sơ tham gia dự xét học lớp trung cấp lý luận chính trị khoá 47 tại Trường chính trị tỉnh Nghệ An theo đúng quy định, gồm:
2.1. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, phòng Tổ chức - Đối ngoại.
2.2. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài An, khoa Tiểu học.
2.3. Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Đào, khoa Ngoại ngữ.
2.4. Đồng chí Đàm Thị Ngọc Ngà, phòng Đào tạo - NCKH.
2.5. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, phòng Hành chính - Quản trị.
2.6. Đồng chí Trần Thị Phương Thảo, khoa Mầm non.
2.7. Đồng chí Hồ Thị Thanh Hương, phòng Kế hoạch - Tài chính.
2.8. Đồng chí Đinh Văn Hoàn, trung tâm Thư viện - Thiết bị.
2.9. Đồng chí Trần Văn Phước, phòng Thanh tra - ĐBCLGD.
2.10. Đồng chí Lê Đình Cường,  khoa GD Thể chất - Nghệ thuật.
2.11. Đồng chí Lê Thanh Đồng, khoa GD Thể chất - Nghệ thuật.
2.12. Đồng chí Nguyễn Thức Hạnh, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.
2.13. Đồng chí Lê Văn Lưu, khoa GD Thể chất - Nghệ thuật.
Kinh phí tham gia lớp học do cá nhân tự túc. Nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí nếu được ngân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.
          II. Công tác xây dựng Đảng
          1. Thông qua kết quả bầu cử cấp uỷ Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Thống nhất đề nghị Ban Thường vụ  Đảng uỷ ra quyết định chuẩn y theo quy định.
          2. Yêu cầu các đồng chí Đảng uỷ viên bám sát nội dung Hướng dẫn số 113-HD/ĐU ngày 07/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ hoàn thành Tổng kết công tác Đảng đúng quy định.
 
Xem tin theo ngày: