< Trở về giao diện Mobile

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới”

Ngày 26/12/2018, Chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm Chương trình tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Theo đó Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng trên toàn quốc từ năm học 2020-2021, để kịp thời đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học Tiểu học và Trung học cơ sở phù hợp với yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, Trường CĐSP Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới”.
1. Mục tiêu hội thảo
Hội thảo là diễn đàn trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển chương trình đào tạo, các chuyên đề bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD), giáo viên (GV) các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS) đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPT mới).
2. Nội dung hội thảo
Hội thảo tập trung vào một số vấn đề sau:
2.1. Trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường CĐSP Nghệ An đáp ứng yêu cầu của quá trình triển khai thực hiện Chương trình GDPT mới tại các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.2. Trao đổi, đề xuất các nội dung nhằm điều chỉnh, bổ sung, đổi mới các chương trình đào tạo GV Tiểu học, THCS tại trường CĐSP Nghệ An phù hợp với Chương trình GDPT mới.
2.3. Trao đổi, đề xuất nội dung các Chuyên đề bồi dưỡng CBQLGD, GV các cấp Tiểu học, THCS đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình GDPT mới.
3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia
3.1. Thời gian: Dự kiến Hội thảo được tiến hành trong 01 ngày:
- Sáng Thứ Bảy 27/4/2019: Hội thảo tại các Tiểu ban (Giáo dục Tiểu học và Giáo dục THCS).
- Chiều Thứ Bảy 27/4/2019: Phiên toàn thể.
3.2. Địa điểm: Cơ sở 1, trường CĐSP Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
3.3. Thành phần tham gia:
- Các nhà khoa học, quản lý giáo dục, nhà giáo quan tâm đến nội dung Hội thảo.
- Đại diện lãnh đạo các tổ chức, tổ chức Chính trị- Xã hội thuộc trường CĐSP Nghệ An.
- Toàn thể giảng viên, viên chức đang công tác tại trường CĐSP Nghệ An.
4. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo
Bài viết cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài không quá 8 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo). Bài viết được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode/ Times New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài. Căn lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm. Giãn dòng 1,5 line. Bố cục bài viết theo mẫu gửi kèm.
5. Sản phẩm của Hội thảo
Các bài viết tham gia Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong ngành. Những bài có chất lượng sẽ được lựa chọn tuyển đăng trong Thông báo khoa học trường CĐSP Nghệ An Kỷ yếu của Hội thảo.
6. Thời hạn gửi bài và địa chỉ liên hệ
Bài viết toàn văn tham gia hội thảo gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: quanlikhcnspna@gmail.com trước ngày 31/3/2019. Tham khảo thêm thông tin trên website http://cdspna.edu.vn.
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo qua địa chỉ email trước ngày 10/4/2019 với đầy đủ thông tin: Họ và tên; học hàm, học vị; cơ quan công tác; điện thoại; địa chỉ nhận giấy mời qua đường bưu điện. Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu trước ngày 22/4/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ trực tiếp Ban tổ chức Hội thảo qua Ban thư ký (gặp ThS. Trần Hải Hưng, Phòng ĐT-NCKH 0949249333).
Trân trọng thông báo!
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển