< Trở về giao diện Mobile

Thông báo số 2 về tổ chức Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới”

 
Hội thảo khoa học “Phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới” do Trường CĐSP Nghệ An tổ chức đã nhận được 66 bài viết từ hơn 100 tác giả trong và ngoài trường. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các nhà khoa học đến nội dung Hội thảo, để tiếp tục thực hiện kế hoạch tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức trân trọng gửi đến các nhà khoa học Thông báo số 2 về một số nội dung liên quan đến Hội thảo như sau:
1. Nội dung hội thảo
Hội thảo tập trung vào 02 nội dung chính sau:
- Trao đổi, đề xuất các nội dung nhằm điều chỉnh, bổ sung, đổi mới các chương trình đào tạo (bao gồm chương trình khung và chương trình môn học) các ngành sư phạm Tiểu học và sư phạm Trung học cơ sở, trình độ cao đẳng tại trường CĐSP Nghệ An phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới.
- Trao đổi, đề xuất nội dung, phương pháp thực hiện các Chuyên đề bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới.
2. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia
- Thời gian: Hội thảo được tiến hành trong ngày Thứ Bảy 11/5/2019.
- Địa điểm: Cơ sở 1, trường CĐSP Nghệ An (Số 389, Đường Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An).
- Thành phần tham gia: Các nhà khoa học, quản lý giáo dục, nhà giáo quan tâm đến nội dung Hội thảo; Đại diện lãnh đạo các tổ chức, tổ chức Chính trị- Xã hội thuộc trường CĐSP Nghệ An; Toàn thể giảng viên đang công tác tại trường CĐSP Nghệ An.
3. Thể lệ gửi bài tham gia hội thảo
- Bài viết cần tập trung vào các nội dung của Hội thảo đã qui định và in trên giấy A4, dài không quá 8 trang (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo). Bài viết được soạn trên nền Microsoft Word với định dạng font Unicode/ Times New Roman, cỡ chữ 13 cho toàn bài. Căn lề trái 3.0 cm; lề phải 2.0 cm; lề trên 2.0 cm; lề dưới 2.0 cm. Giãn dòng 1,5 line. Bố cục bài viết theo mẫu gửi kèm.
- Các bài viết tham gia Hội thảo sẽ được phản biện, biên tập bởi các chuyên gia giáo dục có uy tín trong ngành. Những bài có chất lượng sẽ được lựa chọn tuyển đăng trong Thông báo khoa học trường CĐSP Nghệ An Kỷ yếu của Hội thảo.
- Thời hạn gửi bài và địa chỉ liên hệ: Bài viết toàn văn tham gia hội thảo gửi về Ban tổ chức theo địa chỉ email: quanlikhcnspna@gmail.com trước ngày 20/4/2019. Tham khảo thêm thông tin trên website http://cdspna.edu.vn.
4. Chuẩn bị thuyết trình báo cáo tại Hội thảo
- Ban tổ chức sẽ tuyển chọn các bài viết có chất lượng, phù hợp nội dung Hội thảo để trình bày thuyết trình tại Hội thảo. Các báo cáo viên sẽ được thông báo trực tiếp trước ngày 03/5/2019 để chuẩn bị.
- Mỗi báo cáo viên có tối đa 15 phút để thuyết trình, các bài báo cáo cần trình bày bằng công cụ Microsoft PowerPoint và gửi file về Ban tổ chức trước ngày 09/5/2019.
5. Đăng ký tham gia hội thảo (đối với các nhà khoa học ngoài trường)
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo qua địa chỉ email trước ngày 01/5/2019 với đầy đủ thông tin: Họ và tên; học hàm, học vị; cơ quan công tác; điện thoại; địa chỉ nhận giấy mời qua đường bưu điện. Ban Tổ chức sẽ gửi giấy mời tới các đại biểu trước ngày 07/5/2019.
Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ trực tiếp Ban tổ chức Hội thảo qua Ban thư ký (gặp ThS. Trần Hải Hưng, Phòng ĐT-NCKH 0949249333).
Trân trọng thông báo!
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển