< Trở về giao diện Mobile

Thông báo Tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

           
Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-UBND.VX ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và các hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt  Đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ công văn phúc đáp số 621/HVQLGD về việc phúc đáp công văn số 142/CV-CĐSP về việc liên kết bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản  ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Học viện quản lý giáo dục;
Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An liên kết với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho học sinh, sinh viên và viên chức có nhu cầu :
1. Nội dung, hình thức thi:
- Đề thi ứng dụng CNTT cơ bản được xây dựng trên cơ sở tổng hợp kiến thức, kỹ năng theo 06 mô đun quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.
- Gồm 02 bài thi trên máy tính ( 01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).
2. Tổ chức, thời gian:
- Các đợt thi sẽ được tổ chức liên tục
- Đợt 1: Thi thử ngày 21/8/2018, Thi chính thức ngày  28/1/2018
3. Kinh phí:
- 600000/người (Dành cho HS, SV đã tham gia khóa Thiết kế bài giảng trên máy tính).
- 1.000.000/ người (cho các đối tượng còn lại – kinh phí trên bao gồm kinh phí ôn thi, thi thử)
4.  Hồ sơ đăng ký: Phiếu đăng ký (Theo mẫu), 2 ành 3x4 và bản phô tô CMND
5. Địa điểm đăng ký: Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng mềm Trường CĐSP Nghệ An. Số 32- Đường Hồ Sĩ Dương - Phường Hưng Bình - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An. Điện thoại 02.383.562418.
 
Xem tin theo ngày: