< Trở về giao diện Mobile

Thông báo tổ chức triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Thực hiện Công văn số 2164/BGDĐT-GDCTHSSV ban hành ngày 20/5/2019 về việc tổ chức hưởng ứng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hiệu trưởng thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện:
I. Đối tượng dự thi, hình thức thi và thời gian dự thi
          1.1. Đối tượng dự thi: HSSV các khóa hệ chính quy tham gia thi tại Bảng B (HSSV xem Thể lệ Cuộc thi tại Quyết định 1328/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 10/5/2019 trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn hoặc trên Google).
          1.2. Hình thức thi: Thí sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử: http://hocvalamtheobac.vn.
          1.3. Thời gian dự thi:
          + Đợt 1 cho HSSV K40 hệ Cao đẳng và K59 hệ Trung cấp từ 10h00’ ngày 05/6/2019 đến 22h00’ ngày 31/7/2019.
          + Đợt 2 cho sinh viên K39 hệ Cao đẳng từ 09h00’ ngày 23/8/2019 đến 22h00’ ngày 15/9/22019.
          + Đợt 3 cho HSSV K41 hệ Cao đẳng và K60 hệ Trung cấp từ 09h00’ ngày 23/9/2019 đến 22h00’ ngày 06/10/2019.
1.4. Cách thức đăng ký:
+ Thí sinh đăng ký tạo tài khoản trực tuyến trên trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 16h00’ ngày 28/5/2019. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.
+  Thí sinh tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac dùng cho hệ điều hành android để đăng ký và tham dự thi.
          + Thí sinh dự thi xem thêm thông tin trên các trang điện tử: http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn, http://www.gdtd.vn.
          Điện thoại đường dây nóng, hỗ trợ các thí sinh và nhà trường về nội dung liên quan: Đăng ký tạo tài khoản dự thi, đăng nhập thi, thống kê, kết xuất dữ liệu: 0967345456 hoặc Email: hocvalamtheobac@egroup.vn.
II. Tổ chức thực hiện
2.1. Các khoa
- Triển khai trong HSSV thuộc khoa hưởng ứng, đảm bảo 100% tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động theo từng đối tượng, từng đợt thi (theo điểm 1.3. của mục I – Thời gian dự thi).
- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp danh sách HSSV thuộc khoa đăng ký tham gia Cuộc thi và kết quả Cuộc thi báo cáo về nhà trường qua phòng CT HSSV.
2.2. Phòng CT HSSV
          - Làm đầu mối phối hợp với các Khoa, Đoàn trường, Hội sinh viên trong việc đôn đốc, theo dõi HSSV thực hiện.
- Tổng hợp kết quả báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường.
- Phối hợp với Ban tổ chức Cuộc thi trong quá trình thi của HSSV để tham mưu cho BGH giải quyết các vấn đề liên quan đến thí sinh tham gia Cuộc thi.
2.3. Đoàn trường, Hội sinh viên
- Phối hợp với các khoa phát động phong trào hưởng ứng, đảm bảo 100% đoàn viên, hội viên tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 của Bộ GD&ĐT phát động.  
- Phối hợp với các khoa đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ HSSV tham gia Cuộc thi.
2.4. Trung tâm Thư viện – Thiết bị
Hỗ trợ HSSV tham gia dự thi về thiết bị (máy tính), phòng thi (phòng máy) và hướng dẫn kỹ thuật truy cập vào hệ thống phần mềm tạo tài khoản, đăng ký, bài thi … (nếu HSSV có yêu cầu).  
Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan trên triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển