< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về kế hoạch học tập của Học sinh, Sinh viên và lưu học sinh Lào

Căn cứ Công văn số 1821/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra; căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid -19 hiện nay, Nhà trường thông báo kế hoạch học tập, làm việc như sau:
- Đối với học sinh, sinh viên các lớp K39, K40, K41 Cao đẳng Mầm non, Tiểu học và Ngoại ngữ, Lớp K59 Trung cấp Mầm non tạm thời nghỉ học từ ngày 28/3/2020 và chuyển sang hình thức học online từ 30/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.
- Đối với các lớp lưu học sinh Lào tạm thời nghỉ học từ 28/3/2020; thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt tại ký túc xá Nhà trường cho đến khi có thông báo mới.
- Cán bộ, viên chức tiếp tục thực hiện các công việc bình thường theo kế hoạch của Nhà trường và đơn vị.
- Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học sắp xếp lịch học, điều chỉnh kế hoạch đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.
- Trưởng các đơn vị, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tuyên truyền đến toàn thể viên chức, học sinh, sinh viên, học viên, lưu học sinh Lào thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện và vận động người thân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế tại địa chỉ: http://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dựng “NCOVI” trong ứng dựng Google Play dành cho smartphone hệ điều hành Androi, Apple Store dành cho smartphone hệ điều hành IOS.
- Phòng Quản trị và Công tác Học sinh Sinh viên chủ trì phối hợp với các khoa hướng dẫn Học sinh, Sinh viên người Việt Nam ở trong Ký túc xá Nhà trường gửi hành lý, tư trang cá nhân, đồ dùng học tập và bàn giao phòng ở trước ngày 30/3/2020 để chuẩn bị phương án Ủy ban nhân dân tỉnh trưng dụng các dãy nhà ký túc xá làm nơi cách ly tập trung.
Thông báo này thay thế Thông báo số 44/TB-CĐSPNA ngày 27/3/2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
 Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lưu học sinh Lào nghiêm túc thực hiện ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển