< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc cử HSSV tham dự lễ khai giảng năm học mới (2018 – 2019) và trao quà cho HSSV nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường về việc tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 – 2019 và trao quà tài trợ của Hội đồng môn Liên khu 4, của Ngân hàng BIDV chi nhánh tại Nghệ An tặng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập, rèn luyện nhân lễ khai giảng năm học, Hiệu trưởng nhà trường thông báo và yêu cầu các tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nội dung:
I. Thời gian, địa điểm và đối tượng tham gia
1. Thời gian và địa điểm:  Từ 7h 30’ ngày 04/10/2018 (thứ 5) tại Hội trường cơ sở 1;
2. Đối tượng tham gia: HSSV năm thứ nhất; lớp trưởng, bí thư các lớp năm thứ 2, thứ 3 và HSSV thuộc diện được nhận quà tài trợ.
II. Tổ chức thực hiện
1. Các khoa:
1.1. Thông báo cho HSSV thuộc diện trên biết để tham dự đầy đủ, đúng giờ và quán triệt HSSV tham dự lễ mặc đồng phục áo dài truyền thống (đối với nữ); quần màu ghi, áo trắng (đối với nam).
1.2. Trưởng các khoa chịu trách nhiệm tổ chức quản lý HSSV thuộc khoa tham dự chấp hành nghiêm quy định của nhà trường.
1.3. Khoa Ngoại ngữ, Tiểu học và Mầm non bình xét và lập danh sách HSSV đang học tại trường của khoa diện nghèo vượt khó học tập, rèn luyện trong năm học 2017 – 2018 (đối với năm thứ 2, 3) và HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có kết quả đầu vào cao (đối với năm thứ nhất) gửi về nhà trường qua phòng CT HSSV (cô Đoàn Thị Hồng Lan, chuyên viên) chậm nhất vào ngày 02/10/2018 (thứ 3) với số suất như sau:
- Đối với HSSV năm thứ 2, 3:
+  Khoa Ngoại ngữ: 01 suất;             + Khoa Tiểu học: 06 suất;
+ Khoa Mầm non: 12 suất;
-  Đối với năm thứ nhất:
+  Khoa Ngoại ngữ: 01 suất;             + Khoa Tiểu học: 01 suất;
+ Khoa Mầm non: 4 suất;
Tổng số suất được tài trợ: 25 suất, mỗi suất 500.000 đồng. 
2. Phòng Công tác HSSV:- Phối hợp với các tổ chức liên quan để hoàn thành hồ sơ thưởng quà tài trợ theo quy định.
- Phối hợp với phòng KH – TC để chuẩn bị các suất quà cho các HSSV được thưởng.
- Cử viên chức của đơn vị tham gia quản lý HSSV tham dự buổi lễ khai giảng năm học mới.
3. Phòng KH – TC: Liên hệ với Hội đồng môn Liên khu 4 và Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An để chuẩn bị số quà được tặng kịp trao cho HSSV trong lễ khai giảng năm học mới.
  Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này ./.
 
Xem tin theo ngày: