< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc chuẩn bị một số nội dung liên quan đến kế hoạch chuyên môn năm học 2017 - 2018

 
Để triển khai có hiệu quả việc thực hiện kế hoạch năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An yêu cầu lãnh đạo các tổ chức chuẩn bị một số nội dung liên quan đến kế hoạch chuyên môn với các nội dung sau:
 
1. Các khoa, bộ môn căn cứ vào chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, định mức lao động của các cá nhân trong tổ chức mình, tiến hành việc phân công giảng dạy cụ thể theo từng ngành học, môn học có danh sách giảng viên đảm nhiệm gửi về phòng Đào tạo- NCKH để phòng có cơ sở xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu cho kịp tiến độ.
Đối với các giảng viên tại các phòng ban, trung tâm cần lập danh sách đăng kí giảng dạy theo tổ chức trong năm học 2017 - 2018 (theo mẫu đính kèm)
(Thời gian nộp phân công hoàn thành trước ngày 25/7/2017)
 
2. Các khoa đào tạo triển khai xây dựng kế hoạch công tác rèn luyện NVSP thường xuyên, kế hoạch thực tập sư phạm, thực tập NSP năm học 2017 - 2018, trong đó:
- Đề xuất thời gian, địa điểm, địa bàn triển khai công tác RLNVSP thường xuyên, thực tập sư phạm và thực tập NSP phù hợp với từng đối tượng học sinh, sinh viên.
- Lập kế hoạch, phân công giảng viên đảm nhiệm công tác RLNVSP thường xuyên, thực tập sư phạm và thực tập NSP cụ thể để thực hiện có hiệu quả.
 
3. Các khoa, phòng, ban, trung tâm tiến hành thống kê thực tế giờ dạy năm học 2017 - 2018 của các cá nhân trong tổ chức để nhà trường cân đối lao động.
Nhận được thông báo, Hiệu trưởng yêu cầu các Khoa, bộ môn, các tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: