< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc cung cấp thông tin về chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá Nhà nước quy định

 
Thực hiện Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thành lập Đoàn liên ngành do Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An, đại diện chính quyền địa phương, Công ty Điện lực Nghệ An kiểm tra việc thực hiện giá điện bán lẻ cho người tiêu dùng. Tại Công văn số 72/SCT-TTR ngày 14/01/2019 của Sở Công thương Nghệ An về việc cung cấp thông tin về chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá nhà nước quy định để Đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý. 
Để đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức và HSSV nhà trường hiện đang thuê trọ trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện phụ cận trong tỉnh Nghệ An, nhà trường thông báo rộng rãi đến cán bộ, viên chức và  HSSV ngoại trú biết và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện các nội dung sau:
I.  Nội dung, địa chỉ trình báo và thời gian thực hiện
            1. Nội dung: - Phát hiện, phản ánh việc chủ nhà trọ cho thuê thu tiền điện hàng tháng cao hơn so với giá bán lẻ điện do Nhà nước quy định.
            - Nội dung thông tin cung cấp: Tên chủ trọ, địa chỉ nhà trọ, mức thu cụ thể.
2. Địa chỉ trình báo: Ông Trần Vũ Bình, điện thoại: 097609555;  Email: vutranbinh@gmail.com; hoặc Ông Hoàng Xuân Hồng, điện thoại/Zalo: 0915872858.
            3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/01/2019 trở đi.
II. Tổ chức thực hiện
 1. Các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội thông báo cho cán bộ, viên chức thuộc đơn vị biết để người có liên quan thực hiện.
 2. Các Khoa Ngoại ngữ, Tiểu học và Mầm non phổ biến, thông tin cho HSSV thuộc khoa biết để HSSV có liên quan thực hiện.
   3. Phòng CT HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cùng tham gia phổ biến, thông báo rộng rãi cho HSSV, đoàn viên, hội viên biết để thực hiện.
              Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển