< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc giới thiệu chương trình học bổng Hiệp định năm 2020

Thực hiện Công văn số 1033/SNV-CCVC của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc giới thiệu chương trình học bổng Hiệp định tại Liên bang Nga năm 2020, Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai đến các viên chức những nội dung sau:
1. Triển khai nội dung Thông báo số 283/TB-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Liên Bang Nga năm 2020. (Đăng trên website Trường)
2. Các ứng viên dự tuyển cần có thêm thông tin chi tiết, các mẫu văn bản trong bộ hồ sơ dự tuyển, vui lòng truy cập tại 02 trang web: www.moet.gov.com; www.icd.edu.vn; liên hệ hỗ trợ kỹ thuật khi đăng ký dự tuyển theo địa chỉ email: hotrodangky@vied.vn hoặc tuyensinh@vied.vn.
3. Cá nhân tự hoàn thiện hồ sơ đăng ký sơ tuyển gồm: hồ sơ đăng ký trực tuyến trên website http//:tuyensinh@vied.vn và hồ sơ giấy gửi về Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo để đăng ký theo hướng dẫn.
          Nhận được thông báo, đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
 
File đính kèm: 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển