< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc họp lớp trưởng, bí thư các lớp; cử HSSV tham gia dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, BGH nhà trường về việc tổ chức họp quán triệt chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp theo kế hoạch năm học đã được duyệt và cử HSSV tham gia dự lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018, Hiệu trưởng nhà trường thông báo và yêu cầu các tổ chức liên quan triển khai thực hiện:
1. Về việc họp lớp trưởng, bí thư các lớp
- Các khoa phối hợp với Đoàn trường đôn đốc các lớp khẩn trương hoàn thành việc đại hội lớp, chi đoàn;
- Thông báo cho lớp trưởng, bí thư các lớp (các khóa, các hệ đào tạo chính quy) đúng 16 giờ 30’ ngày 03/10/2017 (thứ 3) có mặt tại Hội trường cơ sở 1 để họp theo định kỳ.
2. Về việc cử HSSV dự lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
  - Các khoa: THCS, Ngoại ngữ, Tiểu học và Mầm non cử đại diện HSSV thuộc khoa tham gia dự lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 với số lượng như sau:
+ Đối với năm thứ nhất: Cử Ban cán sự lớp và cử thêm HSSV để đủ mỗi lớp 09 em. Tổng: 171 em (19 lớp).
+ Đối với năm thứ 2: Cử Ban cán sự lớp. Tổng: 105 em (21 lớp).
+ Đối với năm thứ 3: Cử lớp trưởng, Bí thư chi đoàn. Tổng: 40 em (20 lớp).
Tổng đại diện HSSV hệ chính quy toàn trường tham dự lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 là: 316 em. 
 - Các khoa lập danh sách những HSSV được cử tham dự lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 nạp về cho nhà trường qua phòng CT HSSV (cô Ngọc, chuyên viên) chậm nhất vào ngày 03/10/2017 (thứ 3) và thông tin cho HSSV được cử dự lễ khai giảng, HSSV được hưởng quà tài trợ của Hội đồng môn Sư phạm liên khu 4, của Ngân hàng BIDV biết đúng 7 giờ 00’ ngày 05/10/2017 (thứ 5) có mặt tại Hội trường CS1 để dự Lễ.
 - Các khoa cử trợ lý tổ chức khoa tham gia quản lý HSSV tham dự Lễ và quán triệt HSSV tham dự lễ mặc đồng phục áo dài truyền thống (đối với nữ); quần màu ghi, áo trắng thắt cà vặt (đối với nam).
3. Phòng CT HSSV: Tổ chức họp lớp trưởng, bí thư chi đoàn theo kế hoạch; phối hợp với các khoa trong việc theo dõi, quản lý HSSV tham gia dự Lễ. Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: