< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc hoàn thành và lấy ý kiến góp ý cho Báo cáo tự đánh giá

Vừa qua nhà trường đã triển khai công tác Kiểm định chất lượng giáo dục Trường CĐSP Nghệ An. Bước đầu đã tiến hành công tác tự đánh giá, tiến tới đánh giá ngoài và được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. Với sự rốt ráo chỉ đạo của Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường, sự nổ lực của các tổ công tác, sự nhiệt tình có trách nhiệm trong phối hợp của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan, nên đến nay Bản Báo cáo Tự đánh giá qua nhiều lần chỉnh sửa đã hoàn thành và được các chuyên gia về kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Đại học Vinh đánh giá cao. Theo quy trình, để Bản Báo cáo nói trên hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng để gửi thẩm định tại Bộ GD&ĐT thì cần phải được bổ sung sau khi công khai xin ý kiến góp ý của tất cả các thành tố trong nhà trường. Vì vậy Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá nhà trường yều cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân, học sinh, sinh viên trong toàn trường đọc và cho ý kiến (bằng văn bản) về Bản Báo cáo một cách nghiêm túc, có trách nhiệm.
Thời gian gửi phản hồi ý kiến là trước ngày 15/01/2019 về cho Tổ Thư ký Hội đồng (đ/c Nguyễn Kim Hải - Phòng TT&KĐCLGD).  Hiệu trưởng yêu cầu  các tổ chức, đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: