< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc HSSV góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) và Kế hoạch “Tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường

Thực hiện Công văn số 111/BGD ĐT-GDCTHSSV ban hành ngày 09/01/2019 của Bộ GD&ĐT về việc góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Để nâng chất lượng các ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm của người học và để HSSV biết Kế hoạch “Tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội các nội dung sau:
1. Các khoa, Đoàn trường, Hội sinh viên
- Đoàn trường, Hội sinh viên phối hợp với các khoa Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non  tổ chức họp lớp, chi đoàn, chi hội để thảo luận,  nghiên cứu dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi), tham gia góp ý vào Chương V (Người học) gồm từ Điều 78 – Điều 86.
- Thông báo cho HSSV các lớp, các khóa biết về Kế hoạch “tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường và cung cấp thông tin khi được khảo sát. Nhà trường đã triển khai Kế hoạch “tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường từ tháng 11/2017 và ký hợp đồng với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Đại Vinh để đánh giá, kiểm định. Hiện tại hồ sơ “tự đánh giá chất lượng giáo dục” của Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT công nhận và cho phép triển khai quy trình  “đánh giá ngoài” trong thời gian tới.
- Thời gian tổ chức họp lớp, chi đoàn, chi hội trong các ngày 21,22/01/2019, bố trí họp lớp, chi đoàn, chi hội  vào thời gian thích hợp, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch học tập.
- Các khoa làm đầu mối phối hợp và tổng hợp ý kiến của HSSV thuộc khoa; Các ý kiến góp ý cho dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) bằng văn bản gửi về cho nhà trường qua phòng CT HSSV (cô Đoàn Thị Hồng Lan, chuyên viên) chậm nhất vào 9h 00’ ngày 23/01/2019 (thứ 4).
2. Phòng Công tác HSSV
- Phối hợp với các khoa thu nhận  hồ sơ góp ý về nội dung trên của dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi) để tổng hợp các ý kiến của các lớp, các chi đoàn, chi hội, chuẩn bị cho việc lấy ý kiến của BCS các lớp trước khi báo cáo với BGH và Bộ GD&ĐT.
  - Tổ chức lấy ý kiến góp ý trong  Ban cán sự các lớp, các khóa các nội dung trên (Chương V - Người học) vào chiều thứ 4 (23/01/2019).
    Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển