< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc HSSV, Học viên trở lại Trường học tập sau đợt nghỉ để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 gây ra

Thực hiện Công văn số 432/BGDĐT - GDTC ngày 14/2/2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid - 19, Công văn số 336/SGD&ĐT-VP ngày 28/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, sau thời gian học sinh nghỉ học toàn diện, để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virut Covid-19.
Căn cứ vào diễn biến đang phức tạp của dịch bệnh virut Covid -19; căn cứ vào kế hoạch năm học và tiến độ tổ chức dạy học năm học 2019-2020 của Nhà trường,
Nhà trường quyết định kéo dài thời gian nghỉ học tập và giảng dạy tại Trường đến hết ngày 8/3/2020. Hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra của Trường tiếp tục thực hiện kế hoạch số 04/KH-CĐSPNA ngày 06/02/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên.
- Trưởng các khoa, phòng QT và CTHSSV thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên về thời gian trở lại học tập từ ngày 9/3/2020.
- Phòng QT và CT HSSV tham mưu cho Ban Giám hiệu làm thủ tục thông báo đến lưu học sinh Lào về thời gian tiếp tục học tập từ ngày 9/3/2020; chỉ đạo bộ phận y tế tham mưu công tác chuyên môn để đảm bảo an ninh vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên và lưu học sinh Lào trước khi tiếp tục trở lại đi học; chuẩn bị mọi điều kiện để đón tiếp học sinh, sinh viên, lưu học sinh Lào quay trở lại học tập.
- Trong thời gian từ nay đến 09/3/2020 cán bộ, viên chức vẫn thực hiện các  công việc bình thường theo kế hoạch của Nhà trường và đơn vị.
 Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, viên chức, học sinh, sinh viên, lưu học sinh Lào nghiêm túc thực hiện ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển