< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc kiểm tra chứng chỉ học bồi dưỡng Quốc phòng và an ninh

Thực hiện theo Kế hoạch số 2123/KH-HĐGQP&AN ngày 17/9/2017 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh Nghệ An về Kế hoạch kiểm tra công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề năm 2017, Ban Giám hiệu đề nghị tất cả các viên chức đã tham gia đi học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (từ đối tượng 2 đến đối tượng 4) gửi chứng chỉ (01 bản sao có công chứng) để Nhà trường tổng hợp báo cáo.
Nhận được thông báo đề nghị trưởng các tổ chức triển khai cho các viên chức được biết và thực hiện. Chứng chỉ tập hợp và gửi về phòng Tổ chức – Đối ngoại (qua đ/c Linh Chi) trước ngày 25/9/2017./.
 
Xem tin theo ngày: