< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc mở lớp đào tạo trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh Hình thức Vừa làm vừa học

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 6110/QĐ-UBND.VX ngày 16/12/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và các hoạt động của Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy Trường CĐSP Nghệ An;
Căn cứ Kết luận của Hiệu trưởng trường ĐH Vinh với trường CĐSP Nghệ An tại Thông báo số 27/TB-ĐHV ngày 13 tháng 3 năm 2017;
Căn cứ Công văn Số 937/ĐHV-GDTX về việc phúc đáp CV của trường CĐSP Nghệ An ngày 10 Tháng 8 năm 2017 của Trường Đại học Vinh;
Căn cứ nhu cầu học tập nâng cao trình độ Tiếng Anh của cán bộ, viên chức;
Trường CĐSP Nghệ An thông báo mở lớp liên kết đào tạo trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh hình thức Vừa làm vừa học cho cán bộ, viên chức như sau:
  1.  Thời gian học, địa điểm:
Thời gian: Thứ 7, Chủ nhật và các buổi tối
Địa điểm: Cơ sở 2- Trường CĐSP Nghệ An
  1. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp và có bằng đại học trở lên ở trong và ngoài trường có nhu cầu
  2. Học phí: Theo khung học phí của trường Đại học Vinh cho từng năm học
  3. Thời gian đào tạo: 2,5 năm
  4. Hồ sơ:
  • Hồ sơ: Mua tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng mềm, Trường CĐSP Nghệ An
  • Hạn nộp hồ sơ: 30/9/2017
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng mềm Trường CĐSP Nghệ An. Số 32- Đường Hồ Sĩ Dương - Phường Hưng Bình - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An. Điện thoại 02.383.562418
 
Xem tin theo ngày: