< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc mua Bảo hiểm y tế bắt buộc

Năm học 2016 - 2017 vẫn còn một số Học sinh, sinh viên chưa tham gia mua Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2017 theo quy định (có danh sách kèm theo tại file đính kèm).
Thực hiện Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/9/2017 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 6531/UBND-VX ngày 25/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Triển khai thực hiện đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT, Hiệu trưởng trường CĐSP Nghệ An thông báo cho các tổ chức liên quan các nội dung sau:
 
1. Các khoa Tiểu học, Mầm non
- Chỉ đạo, hướng dẫn các lớp có Học sinh, sinh viên nêu trên chưa tham gia mua Bảo hiểm y tế bắt buộc năm 2017 kịp thời về tổ y tế, thuộc phòng CT HSSV để thực hiện nghiã vụ của mình. Thời hạn chậm nhất vào ngày 30/9/2017 phải hoàn thành.
- Quán triệt cho Học sinh, sinh viên trong danh sách kèm theo thuộc khoa biết nếu chấp hành không nghiêm việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc sẽ bị xử lý theo các mức độ: Hạ bậc đánh giá kết quả rèn luyện, tạm dừng học, dừng thi trong học kỳ I, năm học 2017-2018
 
 2. Giao cho phòng CT HSSV đôn đốc, hướng dẫn, thu tiền theo quy định về mức thu và thời gian, đúng đối tượng và nộp về cho phòng KH – TC.
 Hiệu trưởng yêu cầu các khoa, phòng liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này ./.
 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển