< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức ngày Quốc tếThiếu nhi 1/6

  Căn cứ vào chương trình công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An hàng năm;
  Căn cứ kế hoạch  hoạt động của BCH Công đoàn năm học 2017 - 2018;
  Thực hiện chương trình hoạt động của Ban nữ công Công đoàn trường CĐSP Nghệ An năm 2018.
  Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Công đoàn trường chỉ đạo Ban nữ công thông báo kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2018 cho các cháu là con CCVC trong toàn trường như sau:
    1. Mục đích
- Nhằm góp phần thực hiện tốt kế hoạch của Nhà trường và chương trình hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn trường năm 2018.
- Tổ chức vui đón Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2018 cho các cháu.
- Phải tạo được không khí vui tươi, phấn khởi và tạo được không khí đoàn kết hiểu biết lẫn nhau giữa các cháu.
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam nói riêng, Thông qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, Công đoàn trường CĐSP Nghệ An, tạo cho các cháu bước khởi đầu tốt đẹp để bước vào kỳ nghỉ hè năm 2018 một cách vui vẻ và lý thú.
2. Kế hoạch tổ chức
2.1 Hình thức
- Tổ chức hoạt động cho các cháu theo các đơn vị Công đoàn bộ phận.
- Về hình thức và nội dung chương trình các đơn vị tự thiết kế.
2.2 Đối tượng
   Tất cả các cháu từ 0 đến 15 tuổi là con cán bộ viên chức đang công tác tại trường.
2.3 Thời gian
    Từ ngày 18 - 24/5/2018 đồng chí  nữ công các Công đoàn bộ phận lập danh sách các cháu trong độ tuổi theo quy định (Những cháu có cả bố và mẹ công tác tại trường thì lập danh sách con theo đơn vị của mẹ) nộp về cho Ban nữ công CĐ Trường (qua đ/c Đoàn Thị Hồng Lan - Phó ban nữ công trước ngày 25/5/2018; và 01 bản mềm gửi vào hộp thư  honglancbq@gmail.com).
3. Kinh phí tổ chức
- Áp dụng theo quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường
- Các đơn vị lập danh sách các cháu và nhận tiền theo đơn vị tại đ/c Đoàn Thị Hồng Lan - Phó ban nữ công CĐ Trường trong ngày 30/05/2018.
 Ban nữ công công đoàn trường thông báo đến các CĐ bộ phận để triển khai và thực hiện đúng tinh thần kế hoạch này. Nếu đơn vị nào triển khai chậm thì phụ trách nữ công của đơn vị đó chịu hoàn toàn trách nhiệm./.                                 
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển