< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa - kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)

Hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017) và chuẩn bị hành trang cho học sinh, sinh viên đi thực tập sư phạm, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An phát động tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho học sinh, sinh viên và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa.
            1.  Mục đích
            - Phát động phong trào thi đua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong học sinh, sinh viên và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường;
            - Nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong việc áp dụng kiến thức đã được học tập, rèn luyện, từ đó củng cố và phát triển năng lực sư phạm cho các em;
            - Khơi dậy ý thức và tình yêu nghề nghiệp trong học sinh, sinh viên.
            2. Yêu cầu
           - Tất cả học sinh, sinh viên thuộc các khoa đào tạo đều phải tham gia.
            - Mỗi học sinh, sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm (tập soạn giáo án, tập viết bảng, tập giảng, tập làm đồ dùng dạy học, ...)
            - Các lớp, các khoa cần theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc tham gia tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của các cá nhân, tập thể thuộc khoa quản lý.
         3. Thời gian
            - Từ 02/11/2017 đến 15/12/2017: Các khoa triển khai thực hiện.
            - Từ 15/12/2017 đến 30/12/2017: Các khoa tổng kết và đánh giá.
         4. Tổ chức thực hiện
            4.1. Các khoa phát động tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, có kế hoạch cụ thể để đăng ký phòng tập giảng buổi tối; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Hội thi nghiệp vụ sư phạm theo kế hoạch.
            4.2. Phòng Hành chính-Quản trị cử người phục vụ mở cửa phòng học vào các buổi tối cho học sinh, sinh viên thực hiện tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp khoa.
            4.3. Đoàn trường, Hội sinh viên chỉ đạo các Liên chi đoàn, các Chi hội động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia.
            Kết thúc tháng Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và Hội thi nghiệp vụ sư phạm, các khoa nạp báo tổng kết về Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học trước ngày 30/12/2017.
 
Xem tin theo ngày: