< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” cho sinh viên K39 CĐLT, K58 Trung cấp Mầm non và số HSSV chưa học các đợt 1, 2, 3 năm học 2017 - 2018

         Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CĐSP ngày 09/8/2017 của Hiệu trưởng về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa theo Hướng dẫn số 3333/BGD&ĐT ngày 02/8/2017 của Bộ GD&ĐT, nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” cho sinh viên K39 CĐLT, học sinh K58 Trung cấp Mầm non và số HSSV chưa học các đợt 1, 2, 3, Hiệu trưởng thông báo và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện các nội dung sau:
          I. Đối tượng, thời gian và địa điểm
          1.1. Đối tượng: Sinh viên K39 CĐLT, học sinh K58 Trung cấp Mầm non (năm thứ nhất) và số HSSV chưa học các đợt 1, 2, 3.
          1.2. Thời gian và địa điểm: Từ ngày 23/10 (thứ 2) đến ngày 28/10/2017 (thứ 7) tại Hội trường cơ sở 1.
          II. Tổ chức thực hiện
          2.1. Phòng CT HSSV
          - Phối hợp với các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan để tổ chức và  chủ trì tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” cho các đối tượng người học trên;
          - Tham mưu cho BGH về kế hoạch và nội dung báo cáo; tổ chức quản lý HSSV tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc và chất lượng.
          2.2. Các khoa:
          - Thông báo cho HSSV thuộc đối tượng người học trên của khoa biết để thực hiện; Tạo điều kiện thuận lợi cho trợ lý tổ chức, CVHT, GVCN tham gia quản lý lớp đầy đủ, nghiêm túc theo Kế hoạch của nhà trường; GV bộ môn không tự ý bố trí lịch học bù trùng lịch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” của các đối tượng người học trên.
          - Thông báo cho HSSV biết kế hoạch viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa vào tuần đầu của tháng 11/2017; hình thức viết bài thu hoạch: Không viết tập trung, bài viết bằng bút mực, đóng thành quyển có bìa cứng (nếu bài thu hoạch có nội dung trùng khớp nhau sẽ không chấm).
         2.3. Phòng ĐT - NCKH: Phối hợp với các khoa không bố trí HSSV thuộc đối tượng trên học chéo ca ngoài lịch học chính khóa trong “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” của các đối tượng người học trên (từ ngày 23/10 - 28/10/2017).
         2.4. Phòng HC - QT: Bố trí hội trường, loa đài, điện, nước uống, maket phục vụ đợt học.
         2.5. Trung tâm TV - TB: Chuẩn bị thiết bị chiếu, kỹ thuật viên phục vụ đợt học theo nhu cầu của báo cáo viên (nếu có báo cáo viên yêu cầu).
         2.6. Phòng KH - TC: Thực hiện các chế độ cho báo cáo viên, người quản lý, phục vụ các lớp học và Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” theo quy định hiện hành.
         Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
Xem tin theo ngày: