< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động giảng dạy, học tập để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút COVID-19

            Ngày 12/02/2020 Nhà trường đã ban hành Thông báo số 15/TB-CĐSPNA về việc học sinh, sinh viên trở lại Trường học tập sau đợt nghỉ để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV gây ra (nay được gọi là COVID-19).
           Căn cứ vào tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 chưa đảm bảo an toàn. Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An quyết định chưa thực hiện kế hoạch học tập theo Thông báo số 15/TB-CĐSPNA ngày 12/02/2020, đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung sau:
            1. Các khoa: Ngoại ngữ, Tiểu học, Mầm non thông báo cho học sinh, sinh viên thuộc khoa quản lý chưa quay trở lại Trường cho đến khi có thông báo mới.
            2. Công chức, viên chức vẫn thực hiện công việc bình thường theo kế hoạch công tác của Nhà trường và các đơn vị.
            Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng các đơn vị, tổ chức CT-XH trong trường thông báo đến toàn thể viên chức và học sinh, sinh viên được biết và nghiêm túc thực hiện ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển