< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc trao quà cho HSSV nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện nhân Tết Kỷ Hợi 2019

Nhân Tết kỷ Hợi 2019, Nhà trường và Ngân hàng BIDV chi nhánh tại Nghệ An tặng học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học tập một số suất quà hỗ trợ tiền tàu xe về quê đón Tết nhằm động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch và yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan thực hiện các nội dung sau:
I. Thành phần, thời gian và địa điểm
            - Thành phần:
+ Đại biểu ngoài trường: Đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV chinh nhánh tại Nghệ An; Đài truyền hình Nghệ An; Báo Nghệ An.
+ Đại biểu trong trường: BGH, Trưởng, phó các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Trợ lý tổ chức khoa; HSSV thuộc diện được hưởng quà tài trợ; BCS các lớp HSSV các khóa và BCS các lớp lưu học viên Lào khóa 16.
            - Thời gian: Từ 15h 00’ ngày 23/01/2019 (thứ 4);
            - Địa điểm: Hội trường Cơ sở 1.
II. Tổ chức thực hiện
  1. Các khoa: - Khoa Ngoại ngữ, Tiểu học và Mầm non bình xét và lập danh sách HSSV đang học tại trường của khoa diện nghèo vượt khó học tập, rèn luyện trong học kỳ I, năm học 2018 – 2019 chưa được hưởng chính sách này tính từ khi nhập học đến nay, gửi về nhà trường qua phòng CT HSSV (cô Huyền Thương, chuyên viên) chậm nhất vào ngày 18/01/2019 (thứ 6) với số lượng như sau:
+  Khoa Ngoại ngữ: 02 suất;                       + Khoa Tiểu học: 07 suất;
+ Khoa Mầm non: 21 suất.
 - Các khoa thông báo cho HSSV thuộc thành phần trên biết để tham dự đầy đủ và quán triệt HSSV tham dự lễ mặc đồng phục áo dài truyền thống (đối với nữ); quần tối màu, áo trắng (đối với nam).
2. Phòng CT HSSV: - Chủ trì phối hợp với các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hoạt động trao quà; Phối hợp với các khoa liên quan để hoàn thành hồ sơ trao thưởng theo quy định.
- Phối hợp với phòng KH – TC để chuẩn bị các suất quà cho các HSSV được hưởng.
3. Phòng TC – ĐN: Chuẩn bị giấy mời và mời Đại diện Ngân hàng BIDV chi nhánh tại Nghệ An đến dự và đồng trao quà; Đài truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An đến dự và đưa tin.
4. Phòng HC – QT: Chuẩn bị Hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước, hoa, maket (có nội dung sau) để phục vụ buổi gặp mặt trao quà. 
  5. Phòng KH – TC: Tham mưu cho Hiệu trưởng về kinh phí tài trợ và liên hệ với Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An để chuẩn bị số quà (tiền mặt) được tặng kịp trao cho HSSV theo kế hoạch của Nhà trường.
 6. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên
- Chuẩn bị 4-5 tiết mục văn nghệ phục vụ buổi gặp mặt trao quà.
- Cử 04 sinh viên tình nguyện phục vụ buổi gặp mặt.
              Hiệu trưởng yêu cầu các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.
 
Xem tin theo ngày: 

Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường CĐSP Nghệ An