< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc triển khai phun thuốc sát trùng, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virút Corona gây ra

Thực hiện Công văn số 584/UBND-VX ngày 11/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nCoV trong trường học của UBND tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 04/KH-CĐSPNA ngày 06/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chúng mới virút Corona gây ra (nCoV) Trường CĐSP Nghệ An.
Để đảm bảo an toàn vệ sinh phòng chống dịch bệnh trước khi HSSV, lưu học sinh quay lại học tập theo Thông báo số 15/TB-CĐSPNA ngày 12/02/2020 về việc HSSV trở lại Trường học tập sau đợt nghỉ để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra. Nhà trường sẽ tiến hành phun thuốc sát trùng, khử khuẩn các dãy nhà làm việc, nhà học, nhà thư viện, nhà ký túc xá và nhà ăn sinh viên.
- Thời gian: từ 7h30 Chủ nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2020
- Địa điểm: Cơ sở 1 và cơ sở
 Nhà trường yêu cầu các đơn vị, tổ chức CT-XH thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Phòng QT&CT HSSV
- Căn cứ vào lượng thuốc được cấp, phối hợp với Trung tâm y tế Thành phố Vinh triển để tham mưu triển khai phun thuốc sát trùng, khử khuẩn các dãy nhà làm việc, nhà học, nhà ký túc xá và nhà ăn sinh viên tại 02 cơ sở.
- Chỉ đạo bộ phận y tế giám sát việc thực hiện phun thuốc sát trùng, khử khuẩn. Tiếp tục cập nhật các văn bản để hướng dẫn công chức, viên chức và HSSV cách phòng, chống dịch và nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, HSSV để báo cáo Ban giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Trường.
- Thông tin đến dịch vụ Nhà ăn sinh viên trực mở cửa và thực hiện công tác vệ sinh sau khi phun thuốc sát khuẩn, khử trùng theo hướng dẫn của y tế; bộ phận Bảo vệ tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong quá trình phun thuốc.
2. Phòng Tổ chức – Hành chính
- Chỉ đạo bộ phận tuyên truyền chụp ảnh, lưu lại những hoạt động phun thuốc sát trùng, khử khuẩn tại các 02 cơ sở.
- Cập nhật kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo, đăng tải tuyên truyền các hoạt động phòng chống dịch.
3. Các đơn vị, tổ chức CT-XH trong trường
- Bố trí viên chức trực mở cửa các phòng làm việc, phòng học do đơn vị mình quản lý; thực hiện công tác vệ sinh phòng làm việc, thiết bị do đơn vị, tổ chức mình quản lý sau khi phun thuốc sát trùng, khử khuẩn theo hướng dẫn của y tế.
- Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch và nắm bắt tình hình sức khỏe của công chức, viên chức, HSSV do đơn vị, tổ chức mình quản lý báo cáo kịp thời về bộ phận y tế Trường.
 Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị, tổ chức tổ chức CT-XH thuộc trường,  các đồng chí công chức, viên chức, HSSV nghiêm túc thực hiện ./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển