< Trở về giao diện Mobile

Thông báo về việc viết bài thu hoạch “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa, năm học 2017 -2018

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-CĐSP ngày 09/8/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa, theo Hướng dẫn số 3333/BGD&ĐT ngày 02/8/2017 của Bộ GD&ĐT, Hiệu trưởng thông báo về việc HSSV viết bài thu hoạch sau đợt học và yêu cầu các khoa liên quan thực hiện các nội dung sau:
1.Tổ chức, hình thức viết bài và thời gian thực hiện
- HSSV viết bài không tập trung, bài viết tay, không được sao chép của nhau (bài giống nhau sẽ không chấm); bài viết trên giấy A4, tối thiểu 10 trang (đối với HSSV đầu khóa), 6 trang (đối với HSSV giữa khóa và cuối khóa), đóng thành quyển, ghi rõ họ và tên, ngày sinh, lớp, khoa.
- Thời gian thực hiện từ ngày 31/10/2017 (thứ 3) đến ngày 05/11/2017.
2. Nội dung: Đề riêng cho từng khóa (có đề gửi kèm theo).
3. Các khoa: Trung học cơ sở, Ngoại ngữ, Tiểu học và Mầm non triển khai cho HSSV thuộc khoa viết bài theo đề (gửi kèm theo) trong kế hoạch thời gian trên.
4. Ngày 06/11/2017 (thứ 2), lớp trưởng các lớp thu và nạp về cho Ban chỉ đạo “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2017 - 2018 qua phòng CT HSSV (văn phòng làm việc tại nhà Hiệu bộ).
Hiệu trưởng yêu cầu các khoa liên quan trên thực hiện nghiêm túc các nội dung trong thông báo này./.   
 
Xem tin theo ngày: