< Trở về giao diện Mobile

Thông báo việc thực hiện tiết kiệm điện, nước trong mùa nắng nóng

Để thực hiện tiết kiệm trong quá trình sử dụng điện, nước, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các tổ chức, giảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc một số quy định sau:
1. Tắt hết thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc (trừ các hệ thống cần yêu cầu nguồn điện 24h/24h).
2. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên trong phòng làm việc.
3. Phòng HC-QT phối hợp với Bảo vệ rà soát lại hệ thống điện chiếu sáng ban đêm để có phương án bố trí, thay thế cho phù hợp đảm bảo an toàn, tiết kiệm điện.
4. Chỉ sử dụng máy điều hòa khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25oC trở lên, dùng quạt thay thế điều hòa khi thời tiết không quá nóng. Thời gian sử dụng điều hòa: Buổi sáng từ 8h00 đến 11h15; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.
5. Đối với hệ thống phòng học:                                   
- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên trong phòng học;
- Giảng viên, học sinh, sinh viên có trách nhiệm tắt hết thiết bị dùng điện khi kết thúc giờ học, ca thi; khóa hệ thống nước khi không sử dụng;
- Nhân viên phụ trách quản lý dãy nhà học thường xuyên kiểm tra và có trách nhiệm tắt hết thiết bị dùng điện các phòng học khi không có hoạt động dạy học, hệ thống nước ở các phòng vệ sinh.
6. Ban quản lý ký túc xá thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở học sinh, sinh viên, học viên và lưu học sinh Lào nghiêm túc thực hiện đúng Nội quy về sử điện, nước trong ký túc xá.
7. Giao phòng Thanh tra – ĐBCLGD, phòng HC-QT, Ban QL Ký túc xá, Trung tâm ĐT-BDNV&KNM thường xuyên kiểm tra các tổ chức, cá nhân sử dụng điện, nước trong Nhà trường và có báo cáo đánh giá theo tháng.
Để thực hiện tốt các quy định trên, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội phổ biến đến toàn thể viên chức và học sinh, sinh viên do tổ chức mình quản lý nghiêm túc thực hiện. Phòng Công tác HSSV, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tuyên truyền nâng cao ý thức thực hành sử dụng tiết kiệm điện trong học sinh, sinh viên./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển