< Trở về giao diện Mobile

Thông báo xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp Lý luận chính trị

Căn cứ Công văn số 18/TB-TTBDCT ngày 07/3/2019 của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố Vinh về việc xét duyệt và cấp giấy chứng nhận trình độ tương đương Sơ cấp Lý luận chính trị; Hiệu trưởng đề nghị Trưởng các tổ chức thông báo tới các cán bộ, viên chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận trình độ tương đương sơ cấp Lý luận chính trị trực tiếp làm hồ sơ gửi về Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Vinh qua phòng Giáo vụ (Đ/c Hiền: 0963.025.899, đ/c Bách: 0943.302.166) từ ngày 20/3/2019 đến ngày 20/4/2019.
Hồ sơ gồm:
- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận trình độ tương đương Sơ cấp Lý luận chính trị của cá nhân (Có xác nhận của cấp ủy Cơ sở).
- Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp cùng loại (Cao đẳng, Đại học trở lên) phô tô công chứng.
- 02 ảnh 3x4 của mỗi cá nhân.
Nhận được thông báo, đề nghị Trưởng các tổ chức triển khai thực hiện./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển