< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu đảng viên, viên chức tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/Th.U ngày 03/7/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Vinh về việc Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Đảng uỷ trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An quyết định tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự: Toàn thể đảng viên, viên chức Nhà trường.
2. Nội dung:
- Quán triệt nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Đảng (khóa XII).
- Thông qua Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 của Đảng (khóa XII).
2. Thời gian:  01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 8 năm 2018 ( Thứ  Hai).
3. Địa điểm: Tại Hội trường cơ sở I, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Số 389, đường Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Nhận được Thông tri triệu tập này yêu cầu Bí thư các Chi bộ, Trưởng các tổ chức trực thuộc Trường thông báo đến đảng viên, viên chức của Chi bộ, tổ chức tham gia học tập đầy đủ, đúng giờ. Đảng viên, viên chức có lịch làm việc trong sáng thứ 2, ngày 06 tháng 8 năm 2018 (kể cả lịch làm việc trong và ngoài trường) tự sắp xếp, bố trí để tham gia lớp học./.
 
Xem tin theo ngày: 

Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An: 60 năm Xây dựng - Phát triển