< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập dự Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ công tác học kỳ II Năm học 2017 – 2018

            Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018 của Trường CĐSP Nghệ An;
Nhà trường tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ công tác học kỳ II năm học 2017-2018, với những yêu cầu sau:
1. Nội dung:
          - Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018;
          - Triển khai nhiệm vụ công tác học kỳ II năm học 2017-2018;
          - Thảo luận đóng góp ý kiến;
          - Chúc tết cuối năm toàn thể công chức, viên chức Nhà trường và quán triệt một số nội dung, nhiệm vụ trước, trong và sau thời gian nghỉ tết Mậu Tuất 2018.
2. Thành phần tham dự: Toàn thể công chức, viên chức Nhà trường
          3. Thời gian, địa điểm:
          - Thời gian: Từ 14h00', ngày 09 tháng 02 năm 2018
          - Địa điểm:   Hội trường Cơ sở 1.
Nhà trường yêu cầu Trưởng các tổ chức thông báo đến toàn thể viên chức của đơn vị mình tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.
 
Xem tin theo ngày: