< Trở về giao diện Mobile

Thông tri triệu tập dự Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2017 triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2018

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017-2018 của Trường CĐSP Nghệ An;
Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-CĐSP ngày 07/12/2017 Kế hoạch Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2017 triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2018.
Nhà trường tổ chức Hội nghị tổng kết, với những yêu cầu sau:
1. Nội dung:
            - Báo cáo tổng kết công tác đảm bảo ANTT năm 2017, triển khai nhiệm vụ đảm bảo ANTT năm 2018.
            - Các tham luận về công tác đảm bảo ANTT trong Nhà trường.
- Thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
            - Ký cam kết giữa Đoàn thanh niên trường với Nhà trường về đảm bảo ANTT năm 2018 và trong dịp tết Nguyên đán Mậu Thân.
2. Thành phần tham dự:
            2.1. Đại biểu khách mời ngoài trường.
            2.2. Đại biểu khách mời trong trường: Ban chấp hành Đảng ủy; Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Công đoàn trường; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên; Ban thư ký Hội sinh viên; Ban tổ chức hội nghị; Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội; Trợ lý tổ chức, Bí thư liên chi đoàn, Trợ lý thanh niên các khoa; Viên chức các tổ chức: phòng Tổ chức – Đối ngoại; phòng Công tác HSSV; Ban quản lý Ký túc xá.
            2.3. Đại biểu HSSV: Bí thư, lớp trưởng các lớp.
3. Thời gian, địa điểm:
            - Thời gian:    Từ 8h00', ngày 28 tháng 12 năm 2017
            - Địa điểm:    Hội trường Cơ sở 1.
Nhà trường yêu cầu Trưởng các tổ chức, tổ chức chính trị - xã hội thông báo đến các đại biểu của đơn vị mình tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng giờ./.
 
Xem tin theo ngày: